"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sebastian Wide

Universitetsadjunkt inom arbete, organisation och klinisk psykologi från VT23. Praktisk erfarenhet av arbete som psykolog inom psykiatri och företagshälsa.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Innan undervisning som universitetsadjunkt har Sebastian arbetat som psykolog inom företagshälsa i över 10 år. Han har arbetat med företagshälsa inom både privat och offentlig sektor - senaste 5 1/2 åren på Region Västerbottens inbyggda Företagshälsa.  Gedigen erfarenhet finns av att jobba inom hela "9-fältaren" - främjande, förebyggande och rehabiliterande arbete på nivåerna organisation, grupp och individ.

Det har handlat om att arbeta med medlande och kartläggande insatser på nivåerna organisation och grupp för att främja det systematiska arbetsmiljöarbetet.

På individnivå har det handlat om att erbjuda stödsamtal vid kriser samt erbjuda stöd till individ och dennes chef för att främja rehabilitering. Vid långvarig sjukskrivning har även arbetsförmågeutredning genomförts som stöd i rehabilitering eller omplacering/avslut av tjänst.

Sedan 2018 har även arbetsuppgifter som senior psykolog bedrivits - vilket bl.a. har inneburit att handleda nya psykologer samt i rollen som specialist ha ansvar för att driva den psykologiska utvecklingen framåt inom Företagshälsan.

Innan arbetet som psykolog inom företagshälsa arbetade Sebastian 4 år inom öppenvårdspsykiatri i Norge - DPS Lillehammer. Där bedrev Sebastian psykologisk behandling på individ och gruppnivå - både inom KBT och PDT, beroende på problematik.

Sebastian är alumn från både psykologprogrammet (examen ht08) samt psykoterapeutprogrammet (examen ht21) vid Umeå Universitet.