"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbete, organisation och samhälle

Forskargrupp Inom området bedriver vi forskning på temat: det hållbara arbetet. Vi fokuserar på frågor som har betydelse för människor i deras arbete.

Om profilområdet

Arbete kan avse både oavlönat och avlönat även om vår forskning och undervisning till största delen berör arbetslivets organisationer och arbetsplatser. De specifika områden som vi forskar inom berör framförallt ledarskap, lärande, arbetsmiljö, stress, hälsa och genus.

För att besvara våra frågor har vi olika slags forskningsdesign och metoder. Utmärkande för flera projekt är att de är verksamhetsnära och utförs i samarbete med de organisationer som deltar i studierna. Vi arbetar också med interventionsstudier där förändringar över tid undersöks. Ofta kombinerar vi olika kvalitativa och kvantitativa metoder för att belysa flera aspekter av ett fenomen eller en förändring.

Kontakt

Robert Lundmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 14
Alexander Agrell
Forskarstuderande, doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 64
Sarah Ericsson
Övrig/annan befattning, doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 84
Maria Forsgren
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 58 35
Stefan Holmström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 44
Hanna Irehill
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 02
Mattias Lundberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 45
Robert Lundmark
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 14
Maria Nordin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 99 24
Anita Pettersson-Strömbäck
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 34
Mats Reinhold
Projektsamordnare (tjänstledig), doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 23
Ingrid Schéle
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 68
Robyn Schimmer
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 22
Fredrik Sjödin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 94 09
Andreas Stenling
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 49
Susanne Tafvelin
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 29
Kristina Westerberg
Professor emerita
E-post
E-post
Sebastian Wide
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 04
Senast uppdaterad: 2023-11-09