"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sejla Kilim

Doktorand i språkdidaktik. Pågående avhandlingsstudie om flerspråkighet och flerspråkiga litteracitetspraktiker i grundskolans senare år.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand (tjänstledig) vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HA2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min avhandlingsstudie handlar om flerspråkighet och flerspråkiga litteracitetspraktiker i grundskolans senare år. Definitioner av begreppet flerspråkighet samt vilka individer som ska betraktas som flerspråkiga är många och forskningen om flerspråkighet behandlar olika perspektiv. 

Utifrån ett socialt perspektiv på språk och litteracitet är studiens övergripande syfte att beskriva, analysera och förstå innebörden av begreppet flerspråkighet i skolan på makro-, meso- och mikronivå. På mikronivå analyseras litteracitetspraktiker samt språkanvändning i grundskolans senare år med avseende på interaktion och miljöer, dessa relateras till diskurser och styrdokument på mesonivå samt ideologiska diskurser på makronivå. Förhoppningen är att få förståelse för villkor och processer för flerspråkig litteracitet.

Forskargrupper

Gruppmedlem