"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Flerspråkighet och flerspråkiga litteracitetspraktiker i grundskolans senare år

Doktorandprojekt Mitt avhandlingsprojekt handlar om skolans möjligheter och hinder att ta tillvara på nyanlända elevers flerspråkiga litteracitet i andraspråksundervisningen.

Studiens syfte är att förstå hur begreppen kunskap, flerspråkighet och litteracitet är konstruerade i styrdokumenten och hur dessa begrepp uppfattas av lärare och nyanlända elever samt hur de gestaltar sig i undervisningen och vilka konsekvenser det får för nyanlända elevers utveckling av flerspråkig litteracitet.

Projektansvarig

Sejla Kilim
Doktorand (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 63

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2016-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Datainsamlingen kommer att ske genom textanalys av valda styrdokument samt genom fältarbete, observationer och intervjuer.

Huvudhandledare: Eva Lindgren
Biträdande handledare: Annika Norlund Shaswar

Senast uppdaterad: 2019-09-18