"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Siarhei Manzhynski

Siarhei Manzhynski

Universitetslektor. Huvudforskningsområde: interorganisatoriskt samarbete för hållbarhet, paradoxteori, cirkulär ekonomi.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Företagsekonomi, Marknadsföring
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, A35829 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Siarhei föddes och utbildades i Belarus där han försvarade sin första PhD i finans och ekonomi. Siarhei började sitt arbete med USBE (forskning och undervisning) 2014 som gästforskare inom ramen för Visby-programmet från Svenska institutet. Siarhei disputerade på sin andra doktorsavhandling i företagsekonomi vid USBE i december 2021. Hans nuvarande forskningsintressen ligger inom områdena interorganisatoriskt samarbete för hållbarhet, coopetition, paradoxteori. Han är också en samordnare av FEK-seminarieserien (Forsknings- och utbildningsseminarium, Enheten för företagsekonomi).

Business Ethics, the Environment and Responsibility
Preuss, Lutz; Elms, Heather; Kurdyukov, Roman; et al.
Industrial Marketing Management, Elsevier 2023, Vol. 110 : 31-45
Manzhynski, Siarhei; Biedenbach, Galina
Business Strategy and the Environment, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (1) : 445-463
Stål, Herman I.; Bengtsson, Maria; Manzhynski, Siarhei
Business Strategy and the Environment, John Wiley & Sons 2022, Vol. 31, (6) : 2741-2753
Figge, Frank; Thorpe, Andrea Stevenson; Manzhynski, Siarhei; et al.
Journal of Industrial Ecology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 26, (5) : 1690-1700
Figge, Frank; Thorpe, Andrea Stevenson; Manzhynski, Siarhei
Ecological Economics, Elsevier 2021, Vol. 190
Figge, Frank; Thorpe, Andrea Stevenson; Manzhynski, Siarhei
Studier i företagsekonomi. Serie B, 107
Manzhynski, Siarhei
Business Strategy and the Environment, John Wiley & Sons 2020, Vol. 29 : 827-837
Manzhynski, Siarhei; Figge, Frank
36th European Group for Organizational Studies (EGOS) Colloquium “Organizing for a Sustainable Future: Responsibility, Renewal & Resistance”, Hamburg, Germany, June 30 – July 4, 2020.
Manzhynski, Siarhei; Stål, Herman; Bengtsson, Maria
Academy of Management Proceedings: Annual Meeting Proceedings: Virtual 2020
Manzhynski, Siarhei; Bengtsson, Maria; Stål, Herman
Academy of Management Proceedings: Annual Meeting Proceedings: Virtual 2020
Manzhynski, Siarhei; Figge, Frank
35th EGOS Colloquium in Edinburgh, July 4–6, 2019
Manzhynski, Siarhei; Figge, Frank
34th EGOS Colloquium, Tallinn, Estonia, July 5-7, 2018
Manzhynski, Siarhei; Bengtsson, Maria; Stål, Herman
Land use policy, Oxford: Elsevier 2018, Vol. 71 : 530-539
Manzhynski, Siarhei; Źróbek, Sabina; Batura, Olga; et al.
Journal of Product & Brand Management, Emerald Group Publishing Limited 2016, Vol. 25, (3) : 296-306
Biedenbach, Galina; Manzhynski, Siarhei

Masterprogram (på engelska):

Corporate Governance D

Research Methodology in Business Research

Operations Management

Master thesis supervision