"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sophia Laporte

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
KBC-huset KB F5, Linnaeus väg 6, Umeå, 5 07 09 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Sophia kommer att studera isrelaterad sedimenttransport och stranderosion i fennoskandiska floder. Is spelar en central roll i utformningen av flodkanaler på norra halvklotet, och lite är känt om de geomorfiska processer som pågår under is. Tillsammans med sin handledare Lina Polvi Sjöberg kommer hon att använda en ny teknik som kallas miljöseismologi för att få kontinuerliga data i två floder och få en bättre förståelse för hur isen påverkar kanalformen över årstiderna och vilka förändringar som kan förväntas i framtiden på grund av klimatförändringarna.

Forskargrupper

Gruppmedlem