Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Restaureringsekologi

Forskargrupp Ekologisk restaurering handlar om att hjälpa skadade eller förstörda ekosystem att återhämta sig. Restaureringsekologi är vetenskapen som undersöker denna återhämtningsprocess

Forskningen är inriktad på ekologiska och fysiska processer i terrestra och akvatiska ekosystem. Av särskilt intresse är interaktionerna mellan olika delar av landskapet, exempelvis mellan land och vatten och mellan olika delar av ett vattensystem. Viktiga frågor är (1) om restaureringsprojekt når sina mål som ofta handlar om att återskapa ett förlorat stadium, (2) i vilken utsträckning restaureringsprojekt kan maximera vissa ekosystemkomponenter för att öka mängden av en särskild ekosystemtjänst, (3) hur restaureringsprojekt kan utformas med hänsyn till kommande klimatförändringar och (4) hur olika mänskliga aktörer påverkar olika delar av ett restaureringsprojekt. Forskningen sker i samarbete med forskare vid flera svenska och utländska universitet och omfattar förutom ekologi även discipliner såsom statsvetenskap och miljöhistoria.