"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Christer Nilsson

Restaureringsekologi

Forskargrupp Ekologisk restaurering handlar om att hjälpa skadade eller förstörda ekosystem att återhämta sig. Restaureringsekologi är vetenskapen som undersöker denna återhämtningsprocess.

Forskningen är inriktad på ekologiska och fysiska processer i terrestra och akvatiska ekosystem. Av särskilt intresse är interaktionerna mellan olika delar av landskapet, exempelvis mellan land och vatten och mellan olika delar av ett vattensystem.

Viktiga frågor:

(1) om restaureringsprojekt når sina mål som ofta handlar om att återskapa ett förlorat stadium

(2) i vilken utsträckning restaureringsprojekt kan maximera vissa ekosystemkomponenter för att öka mängden av en särskild ekosystemtjänst

(3) hur restaureringsprojekt kan utformas med hänsyn till kommande klimatförändringar

(4) hur olika mänskliga aktörer påverkar olika delar av ett restaureringsprojekt.

Forskningen sker i samarbete med forskare vid flera svenska och utländska universitet och omfattar förutom ekologi även discipliner såsom statsvetenskap och miljöhistoria.

Kontaktperson

Roland Jansson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 73

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG)

Forskningsområde

Ekologi

Forskningsprojekt

Flygfoto över ett vattendrag i skogen.
Ledtrådar från istiden kan hjälpa till att återställa vattendrag

Sveriges sista orörda älvar och bäckar ger viktig information för att få tillbaka förstörda livsmiljöer.

Pensionerad ekolog högst rankad i Umeå

Christer Nilsson rankas högt inom ekologi och evolution: etta i Umeå, trea i Sverige och 387 i världen.

Senast uppdaterad: 2024-04-10