"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Sophia Rudeberg

Sophia Rudeberg

Jag är doktorand inom pedagogik, med fokus på rektorers ansvar för systematiskt kvalitetsarbete. Jag undervisar främst mot lärarutbildningarna och specialpedagog/speciallärarprogrammen

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag har en yrkesverksam bakgrund som förskollärare och specialpedagog, men är sedan 2022 verksam som doktorand i pedagogik med inriktning mot didaktik. I bagaget har jag med mig en magisterexamen i pedagogiskt arbete och en specialpedagogexamen. I mitt avhandlingsarbete fokuserar jag det intensifierade ansvar som rektorerna på förskolorna har ålagts för systematiskt kvalitetsarbete. Jag undersöker hur ansvarstagande bedöms, kontrolleras och säkerställs.