"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Sophia Rudeberg

Doktorand i pedagogik med inriktning mot didaktik. Forskningsintresse är riktat mot rektorer i förskolan, ansvarsfrågor och systematiska kvalitetsarbeten. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Mitt avhandlingsarbete intresserar sig för Skolinspektionen, kommuner, rektorsprogrammet och lokala förskolors kontroll- och stöttningssystem riktade mot rektorer i förskolans ansvar för systematiska kvalitetsarbeten. Avhandlingen förväntas bidra med kunskaper om hur de olika institutionella nivåerna påverkar rektorers handlingsutrymme när det ställs yttre redovisningskrav på det systematiska kvalitetsarbetet och rektorerna i förskolan.