"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sophie Jané

Sophie är universitetslektor i management. Hon studerar inkludering, legitimitet och meningsskapande i organisationer, särskilt i utmanande och osäkra sammanhang.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Företagsekonomi, Management
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, A34907 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning utforskar hur människor navigerar, förstår och bidrar till utmanande organisatoriska situationer och sammanhang. Jag är särskilt intresserad av social inkludering och tillhörighet i organisationer, och de sätt på vilka att uppfatta andra som riskfyllda eller hotfulla bidrar till social utslagning på jobbet. Ett andra intresseområde är legitimitet. Inom denna ström studerar jag hur individer och grupper konstruerar sig själva (och andra) som mer eller mindre legitima, och vilka implikationer dessa konstruktioner har för professionell och organisatorisk överlevnad. Ett tredje intresseområde är trauma. Hittills har jag utforskat hur trauman man stöter på på jobbet påverkar "görandet" av projekt, såväl som hur tidigare organisatoriska trauman påverkar organisatoriska berättelser. Jag använder kvalitativa metoder (intervjuer, deltagarobservation, fältarbete) och använder en rad konceptuella linser (socialt-symboliskt arbete, grundläggande psykologiska behov, sensemaking, identitet, kritiska perspektiv) för att generera nya insikter i dessa ämnen.

EGOS 2023, 39th EGOS Collequium, "Organizing for the good life: between legacy and imagination", Cagliari, Italy, July 6-8, 2023
Jané, Sophie
PROS 2023, 14th Inernational Process Symposium, June 18-21, 2023
Jané, Sophie; Klopp, Jake; Pettit, Krista
EGOS 2022, "Organizing: the beauty of imperfection", Vienna, Austra, July 7-9, 2022
Fernandez, Virginie; Jané, Sophie; Hällgren, Markus
Qualitative research in organization and management, Emerald Group Publishing Limited 2022, Vol. 17, (4) : 425-441
Jané, Sophie; Fernandez, Virginie; Hällgren, Markus
Academy of Management Proceedings: 2021
Jané, Sophie Elizabeth; Sweitzer, Stormy Compeán; Bilimoria, Diana
EGOS 2021, 37th EGOS Colloquium, "Organizing for an inclusive society: Meanings, motivations & mechanisms", online via Amsterdam, the Netherlands, July 8-10, 2021
Jané, Sophie; Sweitzer, Stormy; Bilimoria, Diana
Academy of Mangement Proceedings: 2018
Archibold, Estelle; Jané, Sophie Elizabeth; Bilimoria, Diana; et al.
Academy of Mangement Proceedings: 2018
Jané, Sophie Elizabeth
Academy of Management Learning & Education, Academy of Management 2018, Vol. 17, (4) : 401-424
Jané, Sophie; Van Esch, Chantal; Bilimoria, Diana
Organizational Dynamics, Elsevier 2018, Vol. 47, (3) : 189-199
McLaughlin, Hazel; Silvester, Jo; Bilimoria, Diana; et al.
Academy of Management Proceedings: 2016
Sugiyama, Keimei; Jané, Sophie Elizabeth; Bilimoria, Diana

Undervisningsämnen inkluderar mångfald och inkludering, projektledning, organisatoriskt lärande, organiseringsprocesser, konflikthantering och forskningsmetoder.

Publicerad: 14 dec, 2023