"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-14 Uppdaterad: 2023-12-18, 11:14

Ledarskap vid extrema händelser

NYHET Markus Hällgren och Sophie Jané, på Handelshögskolan vid Umeå universitet har fått klartecken att starta upp projektet ”Leadership, Enactment & Translation in and across extraordinary events” vilket Vetenskapsrådet nyligen beslutat att finansiera med drygt 4,8 miljoner.

Projektet bygger vidare på ett mångårigt samarbete med polismyndigheten i frågor kopplat till bland annat stabsarbete. Projektet sträcker sig över tre år. Projektet kommer att fokusera på de hybrida ledarskapsmetoder som tillämpas när Polismyndigheten i region nord leder särskilda händelser.

En särskild händelse är en situation som kräver ett särskilt ledarskap, exempelvis en större olycka eller ett ministermöte. För att skapa de bästa organisatoriska möjligheterna för att hantera sådana händelser organiserar sig polisen, i likhet med många andra myndigheter, i ett temporärt stabsformat. Genom att ”gå upp i stab” frigörs särskilda resurser och kompetenser för att arbeta enbart med den specifika händelsen. Tidigare forskning tyder på utmaningar med att genomföra och anpassa ledarskap under särskilda händelser, exempelvis vem leder? Hur leder man? Vilket är mandatet? Genom att förstå vad som underlättar eller begränsar dessa processer bidrar projektet till att öka den samhälleliga beredskapen och säkerheten.

– Det är verkligen en ära och ynnest att få fortsätta arbeta med Polismyndigheten i så här intressanta och samhällsviktiga frågor. Att få pengar från Vetenskapsrådet är också ett kvitto på att långsiktigt arbete lönar sig – och på värdet av en forskningsmiljös kollektiva insikter vilket gör arbetet såväl roligt som insiktsfull, säger Markus.

Genom att använda etnografiska metoder som fältarbete, intervjuer och workshops planerar Hällgren och Jané att följa ett flertal särskilda händelser inom polismyndigheten.

– Jag är djupt tacksam för möjligheten att arbeta med det här projektet. Det här är ett ämne som vi är väldigt glada över att studera, och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med polisen för att utveckla nya insikter om att hantera utmanande händelser. Det känns riktigt roligt att få vara med, säger Sophie.

Målet är att förstå hur mandatet att utöva hybridledarskap påverkar stabspersonalens ledarskap och hur det omsätts i praktiken. Projektet bidrar till forskningsfronten inom ledarskap och kommer också att bidra till utvecklingen av strategier för krishantering.