"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sun Sun

Forskare i hälsoekonomi & resultatforskare (HEOR) och Real-World Evidence (RWE). Som SHEA- och EuroQol-medlem är hon engagerad i forskning på både nationell och internationell skala.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Forskare vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa
Plats
Epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet, 90185 Umeå

Sun Suns forskningsaktiviteter bedrivs främst vid Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa (EpiGH) vid Umeå universitet (UmU), med inriktning på hälsoekonomi och forskning om utfall (HEOR), särskilt patientrapporterade resultat (PRO) baserade på verklig världens bevis (RWE).

Sun Sun har varit involverad i många forskningsprojekt, både som huvudansvarig (PI) och medarbetare (co-I), vilket visar på ledarskaps- och samarbetsfärdigheter. Sun Sun har säkrat betydande forskningsanslag, vilket återspeglar erkännandet av expertis och förmågan att dra till sig finansiering för betydelsefulla forskningsprojekt.

De pågående forskningsprojekten inkluderar studier om hälsoutfall och resursanvändning för bariatrisk kirurgi, samt metodologisk undersökning av instrument för hälsoresultat och genomförande av kostnadseffektivitetsstudier i kliniska prövningar och folkhälsointerventionsprogram. Dessutom har Sun Sun handledt flera doktorandprojekt och visar därigenom engagemang för mentorskap och kunskapsspridning.

Sun Sun, tillsammans med Kaspar Meili och Mimmi Åström (Socialstyrelsen, Karolinksa Insitutet) är värd för ett forskningsnätverk med hälsoekonomi & resultatforskning och verklighetens evidens i fokus. En profil för nätverket RWD-HEOR finns på Linkedin.

Medlem av vetenskapliga kommittéer

  • EuroQoL Group sedan 2008
    Swedish Health Economics Association (SHEA) sedan 2010
    ISPORE sedan 2021
    European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC) sedan 2023

En detaljerad beskrivning av de projekt som jag har varit involverad i ges enligt nedan

I. Hälsoutfall och resursanvändning för bariatrisk kirurgi: bevis från verklig data i Sverige, PI, 80%, 2019-23, Forte, 4,7 miljoner SEK, Institutionen för Kirurgi (UmU), Örebro universitetssjukhus

II. En EQ-5D-värdesättning för den vietnamesiska befolkningen, PI, 10%, 2017-19, EuroQol Foundation & Hanoi University of Public Health, 107 500 euro, EuroQol Group & Hanoi University of Public Health

III. Ordinal relation av TTO och DCE-preferensdata, Co-I, 2%, 2022-23, EuroQol Foundation, 59 360 euro, EuroQol Group & Universitetet i Greifswald i Tyskland, Universitetet i Leeds i Storbritannien

IV. EQ VAS: Vad mäter det? En strukturerad analys av EQ VAS i nationella befolkningsundersökningar (Health Survey of England), Co-I, 1%, 2021-22, EuroQol Foundation & Universitetet i Greifswald i Tyskland, Universitetet i Leeds i Storbritannien, 55 230 euro, EuroQol Group & Universitetet i Greifswald i Tyskland, Universitetet i Leeds i Storbritannien

V. En EQ-5D-5L-värdesättning för den svenska befolkningen, Co-I, 6%, 2019-20, EuroQol Foundation & Stockholms läns landsting, 2 miljoner SEK, EuroQol Group

VI. EQ-5D psykometrisk och kliniskt värde bland psoriasispatienter, PI, 20%, 2023, EuroQol Group, 24 975 euro, EuroQol Group & Institutionen för Folkhälsa och Klinisk Medicin, UmU

VII. Kostnadseffektivitetsanalys baserad på fas III-studie av HYPO-fractionated strålbehandling av intermediär risk lokaliserad prostatacancer, Medarbetare, 10%, 2020-22, Svenska Prostatacancerstiftelsen, 108 000 SEK, Institutionen för Strålningsvetenskaper, UmU & Kalmar Sjukhus Sundsvall Sjukhus

VIII. Internetbaserad vestibulär rehabilitering kontra standardvård efter akut uppkomst av vertigo, Medarbetare, 12%, 2020-nuvarande, Svenska Forskningsrådet (Vetenskapsrådet), Institutionen för Klinisk Vetenskap, Neurovetenskap, UmU

Handleda doktorandprojekt

Huvudhandledare

  • Etablering av nationell tröskelvärde för kostnadseffektivitetsanalys i Vietnam: Viljan att betala per kvalitetsjusterat levnadsår, och dess tillämpning

Medhandledare

  • Fasbarhet och tillämplighet av mätning av hälso-relaterad livskvalitet i Vietnams hälso- och sjukvårdsplaneringssystem
  • En AI-driven 4D dynamisk beslutsfattande ram för att stärka anti-pandemistrategier: en omfattande utvärdering och mikrosimuleringsstudie
PLOS ONE, Public Library of Science (PLoS) 2024, Vol. 19, (2)
Vu Nu, Anh; Van Hoang, Minh; Lindholm, Lars; et al.
European Journal of Health Economics, Springer 2023, Vol. 24 : 237-246
Sun, Sun; Jonsson, Håkan; Sahlen, Klas-Göran; et al.
European Journal of Health Economics, Springer-Verlag New York 2023, Vol. 24 : 279-292
Sun, Sun; Stenberg, Erik; Cao, Yang; et al.
Obesity Surgery, Springer 2023, Vol. 33, (8) : 2452-2462
Sun, Sun; Stenberg, Erik; Lindholm, Lars; et al.
International Journal of Lower Extremity Wounds, Sage Publications 2023, Vol. 22, (2) : 345-352
Velickovic, Vladica M.; Lembelembe, Jean P.; Cegri, Francisco; et al.
Health and Quality of Life Outcomes, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 20, (1)
Sun, Sun; Chuang, Ling-Hsiang; Sahlen, Klas-Göran; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2022, Vol. 19, (17)
Sun, Sun; Luo, Nan; Stenberg, Erik; et al.
Quality of Life Research, Springer 2022, Vol. 31, (3) : 697-712
Teni, Fitsum Sebsibe; Gerdtham, Ulf-G.; Leidl, Reiner; et al.
Quality of Life Research, Springer Nature 2022, Vol. 31 : 539-550
Vu Thi Quynh, Mai; Giang, Kim Bao; Minh, Hoang Van; et al.
Quality of Life Research, Springer Netherlands 2020, Vol. 29 : 1923-1933
Vu Quynh, Mai; Sun, Sun; Minh, Hoang Van; et al.
IJC Heart & Vasculature, Elsevier 2018, Vol. 19 : 90-97
Du, Xiaoyang; Khamitova, Adina; Kyhlstedt, Mattias; et al.
Obesity Surgery, Springer 2018, Vol. 28 : 1098-1108
Sun, Sun; Borisenko, Oleg; Spelman, Tim; et al.
Value in Health, Elsevier 2018, Vol. 21, (11) : 1330-1337
Zhuo, Lang; Xu, Ling; Ye, Jingtao; et al.
Journal of Hepatology, Elsevier 2017, Vol. 67, (5) : 940-949
Bureau, Christophe; Adebayo, Danielle; Chalret de Rieu, Mael; et al.