"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Validering av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet EQ5d 5L för Sverige

Forskningsprojekt Frågeformuläret EQ5D används i Sverige för att skatta individers hälsorelaterade livskvalitet. Instrumentet används bland annat inom hälso- och sjukvård, statliga myndigheter och inom hälsoekonomi. Syftet med detta projekt är att validera instrumentet för Sverige, dvs beräkna värden som baseras på de preferenser som en svensk population har.

EQ5D består av fem frågor och svaren på dessa frågor är en skattning av fem hälsorelaterade dimensioner. Man kan också ge varje hälsosituation ett värde mellan 0 och 1. 0 innebär sämsta möjliga hälsorelaterade livskvalitet och 1 innebär full hälsa eller bästa möjliga hälsosituation. Värdet för olika hälsosituationer bestäms av en algoritm som beskriver hur befolkningen viktar de 5 frågorna och hur de sammantaget ger ett numeriskt värde värdet.

Projektansvarig

Klas-Göran Sahlen
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 58

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-01-01 2023-12-31

Finansiering

EuroQol foundation, 2019: 600 000 kr
Stockholms Läns Landsting, 2019: 400 000 kr
EuroQol foundation, 2020: 600 000 kr
Stockholms Läns Landsting, 2020: 400 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för epidemiologi och global hälsa

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap
Senast uppdaterad: 2023-02-21