"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Suvi Karjalainen

Jag undervisar främst inom röst och tal på lärarutbildningarna. Därutöver har jag undervisning inom språkdidaktik, både på lärarutbildningen och speciallärarutbildningen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.E.2 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar 75 % på Språkstudier och är en av två logopeder med huvuduppdrag att ge undervisning och stöd i röst och tal för alla blivande lärare. Syftet är att förebygga röstbesvär och ge kunskap i röstergonomi och utveckla det arbetsverktyg som rösten och talet utgör. Här finns mer information om röst och tal i lärarutbildningen: Rösten ett viktigt verktyg (umu.se)

Förutom mitt arbete på universitetet, som jag påbörjade 2008 som adjunkt, arbetar jag fortfarande 25 % som röstlogoped i Region Västerbotten. Under åren 2016–2021 var jag tjänstledig från båda tjänsterna för en doktorandanställning vid Lunds universitet som resulterade i en avhandling om effekter av att träna lärares kommunikation i klassrummet. Avhandlingen belyser olika faktorer som påverkar och påverkas av kommunikation, däribland rumsakustik, men fokuserar främst på effekterna av fortbildningen på lärarnas självskattade rösthälsa, stress, utbrändhet samt self-efficacy. Slutsatser i urval var att fortbildningen gav effekt, lärares rösthälsa och välmående ökade efter de deltagit i fortbildningen, och den typen av fortbildning kan rekommenderas för lärare. Avhandlingen hittas här: Training teacher communication in the classroom. Voice use, body communication and well-being in relation to classroom acoustics.  
Mitt forskningsintresse rör olika aspekter av kommunikation, rösthälsa framförallt hos lärarstudenter och lärare, röstergonomi samt välmående.

Proceedings of the 10th Convention of theEuropean Acoustics Association Forum Acusticum 2023
Karjalainen, Suvi; Sahlén, Birgitta; Christensson, Jonas; et al.
Child Language Teaching and Therapy, Sage Publications 2022, Vol. 38, (1) : 59-77
Brännström, Karl Jonas; Karjalainen, Suvi; Sahlén, Birgitta; et al.
Logopedics, Phoniatrics, Vocology
Karjalainen, Suvi; Lyberg Åhlander, Viveka; Sahlén, Birgitta; et al.
Journal of Voice, Elsevier 2021, Vol. 35, (2) : 323.e1-323.e8
Ohlsson, Ann-Christine; Demitz-Helin, Gun; Furu, Ann-Christin; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2020, Vol. 17, (6)
Karjalainen, Suvi; Brännström, Jonas K.; Christensson, jonas; et al.
Logopedics, Phoniatrics, Vocology, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 45, (3) : 110-122
Karjalainen, Suvi; Sahlén, Birgitta; Falck, Andreas; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Huvudsakligen undervisar jag på lärarutbildningen inom röst och tal med syftet att förebygga röstbesvär och ge kunskap i röstergonomi samt utveckla det arbetsverktyg som rösten och talet utgör. Vi kommer in på olika delar av verbal och icke-verbal kommunikation. Jag undervisar även inom språkdidaktik för blivande lärare inom F-3 och 4-6 samt blivande speciallärare och specialpedagoger. Den undervisningen rör olika sätt att kartlägga språk-, läs- och skrivförmåga samt språkstödjande arbetssätt i lärmiljön. Därutöver har jag en viss del undervisning inom röstergonomi på Logopedprogrammen i Umeå och Lund samt handleder logopedstudenter i utvecklandet av deras röst och tal. Jag handleder och examinerar även examensarbeten.