"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Tessy Hick

Jag är postdoktor och studerar cellulära värdfaktorer involverade i alfavirusreplikation.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som stipendiat till Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Biomedicinsk laboratorievetenskap
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå

Under mina masterstudier i bioteknik vid Wageningen University blev jag intresserad av virus, vacciner och virala vektorer. Under handledning av Dr. Gorben Pijlman genomförde jag en masteruppsats vid Virologilaboratoriet, där jag utvecklade ett utsöndrat trimeriskt chikungunyavirus spikvaccin. Därefter utförde jag ytterligare en masteruppsats vid Bioprocess Engineering Department under ledning av Dr. Dirk Martens om utvecklingen av en virusliknande partikelvaccinproduktionsprocess med användning av ett baculovirus-insektscellexpressionssystem. Jag avslutade mina masterstudier med en praktik under handledning av Dr. Leszek Lisowski vid Translational Vectorology Group vid Children's Medical Research Institute i Sydney, Australien. Här optimerade jag ett adenoassocierat virusvektorproduktionssystem baserat på däggdjurssuspensionscelltransfektioner.

Mitt intresse för virologi ledde till ett doktorandprojekt vid laboratoriet för virologi vid Wageningen University, där jag studerade potentialen för rekombination mellan självförstärkande mRNA-vacciner och vildtypsvirus under handledning av Dr Gorben Pijlman. Jag utförde en del av detta projekt vid Inflammation Biology Group av Prof. Dr. Andreas Suhrbier vid Queensland Institute of Medical Research Berghofer, Australien. Under min tid som doktorand hade jag nöjet att organisera det holländska Arbovirus Research Network-mötet 2021 och var en aktiv medlem i Wageningen PhD Council och ordförande för PE&RC PhD Council.

Fortfarande driven av nyfikenhet studerar jag för närvarande cellulära värdfaktorer involverade i alfavirusreplikation. Jag utför denna forskning som postdoktor i professor Gisa Gerold lab och professor Magnus Evander lab på Institutionen för klinisk mikrobiologi vid Umeå universitet.

Forskargrupper

Gruppmedlem