"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Anders Lindström/SVA

Magnus Evander

Forskargrupp Vi forskar på virus som överförs från djur eller myggor. Dessutom utvecklar vi antivirala läkemedel.

Jag leder en forskargrupp i virologi. Vi forskar framförallt på virus som överförs från djur eller myggor. Många av dessa virus är med på WHOs lista för smittsamma sjukdomar som kan orsaka framtida pandemier. Dessutom utvecklar vi antivirala läkemedel mot dessa virus.

Virusinfektion som orsak till missfall: tropism och sjukdomsmekanismer

Vårt övergripande mål är att karakterisera sjukdomsmekanismer för virusinfektioner som överförs från modern till fostret och kan orsaka missfall eller missbildningar. Specifikt vill vi bestämma hur Rift Valley-feberviruset infekterar moderkakan och vilken effekt infektionen har på vårt immunsystem. Generellt finns väldigt lite kunskap om sjukdomsmekanismer för infektioner hos fostret under graviditeten. Vår forskning kommer att ge ny information om dessa mekanismer genom att använda Rift Valley-feberviruset som modell och detta kommer att bidra till den allmänna förståelsen av infektioner av fostret under graviditet för andra virus.

Utveckling av antivirala medel mot Rift Valley feber-virus

Vi vill utveckla antivirala medel som är aktiva mot Rift Valley feber-virus, en myggburen virussjukdom som orsakar allvarlig sjukdom hos både människor och djur. Det finns inga specifika läkemedel eller vacciner mot Rift Valley feber-virusinfektion. Utbrott förekommer regelbundet i Afrika och på den arabiska halvön och orsakar hos människor allt från mild influensaliknande sjukdom till allvarligare former som hemorragisk feber, njursvikt eller hjärninflammation och i vissa fall har upp till 30% dödlighet noterats vid utbrott. Den har också associerats med missfall. Infektionen abortstormar hos nötkreatur och dödliga epidemier hos unga djur, med allvarliga konsekvenser för den lokala och nationella ekonomin. Rift Valley feber-virus har förmågan att spridas globalt och erkänns också som ett bioterroristhot.

Lösa mysteriet bakom myggburet O'Nyong'nyong-virus - diagnostik, reservoar, prevalens och överföring

O'nyong-Nyong-virus (ONNV) är ett myggburet virus med potential för global spridning. Det har orsakat stora utbrott under 1900-talet, men dessa utbrott har hittills ägt rum i utvecklingsländer. Det finns ingen bra diagnostik för ONNV, så patienter diagnostiseras felaktigt och inverkan på hälso- och sjukvården är okänd. Det finns inget vaccin eller specifik terapi för behandling av ONNV. Vi undersöker vilka myggor och djur som bär på ONNV och hur många som drabbas av ONNV i områden i Afrika där ONNV misstänks förekomma. Vi tror att vårt projekt kommer att spela en central roll för att förstå hur ONNV överförs till människor och vilken reservoar och myggvektor viruset har i naturen.

Kvaliteten på tjänsterna i kliniska remisslaboratorier i Rwanda

Detta forskningsprojekt syftar till att studera kvaliteten på processen i remisslaboratorier gentemot kvaliteten på vården på remissjukhus i Rwanda. Det är känt att utvecklade länder baserar sig på laboratorieresultat eller någon diagnostisk process för hälso- och sjukvård, men det är inte alltid fallet för utvecklingsländer där resurserna är begränsade, särskilt i Afrika söder om Sahara. Vissa studier har genomförts om laboratoriekvalitetsförbättring, säkerhet och ackreditering av laboratorier men det är fortfarande ett behov av att studera hur kliniska laboratorier bidrar till kvaliteten på patientvården, särskilt i Afrika söder om Sahara, eftersom laboratoriedata beräknas påverka 60-70% av beslut om intag, medicinering och urladdning av patienten. Kunskapen från denna studie kommer att leda till rekommendationer och bidra till att förbättra vårdkvaliteten på berörda sjukhus i Rwanda i synnerhet och i andra länder med liknande sammanhang i allmänhet.

Forskningsledare

Magnus Evander
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 17 90

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
73 miljoner till medicinsk forskning

Vetenskapsrådet tilldelar medicinsk forskning i Umeå 73,1 miljoner kronor 2022.

Avhandling: Kvalitet i vården kräver högre kvalitet i kliniska laboratorier

Laboratorietjänster är en nyckelfaktor för vårdkvaliteten, visar avhandling om laboratorier i Rwanda.

Stort intresse för ny fristående kurs om infektionsepidemiologi och One Health

En ny interaktiv kurs om infektionsepidemiologi och One health-respons har lockat många sökande från EU.

Senast uppdaterad: 2024-01-29