"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Gisa Gerold Lab

Forskargrupp Vår grupp studerar hur virus interagerar med värdceller: Vi studerar värdproteinnätverk som styr virusinfektion och hur vi kan blockera dem

Det antas att det finns fler virus på denna planet än stjärnor i det observerbara universumet. Vissa av dessa virus kan infektera människor och orsaka sjukdom. För många virus vet vi lite om hur de infekterar mänskliga celler, men också celler i andra organismer, där virusen tyst kan bo. Vårt arbete syftar till att på molekylär nivå förstå, hur virus kan få tillgång till celler. Detta "cellinträde" är en förutsättning för att virus ska kunna föröka sig och orsaka sjukdom. Därför är en bättre förståelse för virusinträdesprocessen ett första steg mot att utveckla terapeutiska strategier för att bekämpa sjukdomar orsakade av virus.

Vårt arbete fokuserar främst på virus från Flaviviridae- och Togaviridae-familjerna. Framstående medlemmar av dessa familjer är hepatit C-virus, Zika-virus och Chikungunya-viruset. Virus i dessa två familjer kan orsaka patologier som sträcker sig från artrit till hepatit, encefalit och mikrocefali.

De metoder vi tillämpar är toppmodern kvantitativ proteomik i samband med RNA-interferens, CRISPR/Cas9-knockout-tekniker, farmakologisk störning och in vitroinfection-analyser. Detta gör det möjligt för oss att förstå samspelet mellan viktiga cellulära molekyler, så kallade proteiner, under virusinträdesprocessen.

Vårt arbete är mycket samarbetsinriktat med täta kopplingar till nationella och internationella experter inom virologi samt högupplöst masspektrometri. De aktuella projekten finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelsen och Umeå universitet.

Besök också vårt Twitter-konto och webbplatsen för vår andra filial i Tyskland, som vi arbetar nära tillsammans med.

Forskningsledare

Gisa Gerold
Gästprofessor
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Umeåvirolog gläds åt Nobelpris

Gisa Gerold har forskat hos en av årets Nobelpristagare i fysiologi eller medicin.

Senast uppdaterad: 2023-03-13