"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Thorbjörn Lundberg

Universitetslektor Allmänmedicin, distriktsläkare.

Klinisk undervisningsmottagning, Glesbygdsmedicinska spåret. Gamification av undervisning. Forskar om öronsjukdomar, digital teknik och AI.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor, specialistutbildad läkare vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Allmänmedicin
Plats

Bedriver främst forskning kring diagnostik av öroninflammation och andra öronsjukdomar som är vanliga i primärvården.

Samarbetar med University of Pretoria, Lunds Universitet samt Göteborgs universitet samt på Umeå Universitet med enheten för öronsjukdomar och medicinsk teknik. Har även några mindre projekt om antibiotikaförskrivning vid öroninflammation och bihåleinflammation samt om klimatförändringar och kopplingen till vibriosis.

Har deltagit i Läkemedelsverkets expertgrupp vid framtagande av behandlingsriktlinjer för öroninflammation 2010 samt bihåleinflammation 2020.

Är medlem i SFAMs nätverk för infektionsintressserad allmänläkare - Swe-GRIN, en nationell del av det internationella nätverket General practice Research on Infections Network (GRIN).

Diagnostics, MDPI 2022, Vol. 12, (6)
Sandström, Josefin; Myburgh, Hermanus; Laurent, Claude; et al.
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, Sage Publications 2020, Vol. 129, (6) : 578-584
Sandström, Josefin; Swanepoel, DeWet; Laurent, Claude; et al.
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, ELSEVIER IRELAND LTD 2017, Vol. 99 : 49-53
Lundberg, Thorbjörn; de Jager, Leigh Biagio; Swanepoel, De Wet; et al.
SAMJ South African Medical Journal, Vol. 104, (6) : 431-435
Biagio, L.; Swanepoel, D. W.; Laurent, Claude; et al.
Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 20, (6) : 300-306
Biagio, Leigh; Swanepoel, De Wet; Laurent, Claude; et al.
Umeå University medical dissertations, 1635
Lundberg, Thorbjörn
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Vol. 78, (9) : 1489-1495
Lundberg, Thorbjörn; Biagio, Leigh; Laurent, Claude; et al.
The Pediatric Infectious Disease Journal, Vol. 32, (4) : 341-345
Lundberg, Thorbjörn; Hellström, Sten; Sandström, Herbert
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, Vol. 72, (1) : 73-79
Lundberg, Thorbjörn; Westman, Göran; Hellström, Sten; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
eHEar

Undervisar på läkarprogrammet på termin 5, 6 samt 8 i ämnet Allmänmedicin.

Ansvarig för VFU i primärvård på termin 11 för studenter baserade i Umeå.

Deltar i arbetet med utveckling av kliniska undervisningsmottagningar i norra regionerna med utgångspunkt från den undervisningsmottagning som vi har utvecklat på Backens Hälsocentral.

Koordinator för Glesbygdsmedicinska spåret, ett med skandinaviska mått unikt projekt där en grupp läkarstudenter förlägger mer, och återkommande, VFU i primärvård och i glesbygd på Storumans sjukstuga och Lycksele lasarett.

Driver också ett projekt om gamification av case-baserad undervisning, en digital variant i form av dataspel i samarbete med Oskar Wahlström (Frostspektrum).

Har deltagit i arbetet med att ta fram ett Nationellt curriculum för läkarutbildningarna i Sverige. 

Publicerad: 02 mar, 2023