"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-03-02

World Hearing Day

NYHET World Hearing Day 3/3 - Ear and hearing care for all! Let’s make it a reality! WHO och World Hearing Forum organiserar World Hearing Day 3/3 för att uppmärksamma att öron- och hörselsjukdom är vanlig.

Text: Heléne Andersson

Nära en halv miljard människor har behov av öronvård i världen men tillgången till diagnostik och vård är låg. Över 60% av öronbesvären skulle kunna identifieras och åtgärdas på primärvårdsnivå.

Forskargruppen i projektet eHEar vid Umeå Universitet uppmärksammar dagen med ett seminarium och en workshop – eHEar-dagen.

eHEar är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som med artificiell intelligens och mobilbaserad teknik vill förbättra och öka tillgängligheten till diagnostik av öronsjukdom. Medverkande enheter är Allmänmedicin, Öron-näsa-halssjukdomar och Medicinsk teknik vid Umeå universitet samt Allmänmedicin Göteborgs universitet.

Kontakt

Thorbjörn Lundberg
Universitetslektor, specialistutbildad läkare
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 20