"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Tommy Bergenheim

Tommy Bergenheim är professor emeritus i neurokirurgi. Inom forskningen ägnar han sig framför allt åt studier av metabolism hos maligna hjärntumörer med syfte att förbättra behandlingen av dessa.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Neurovetenskaper
Plats
Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Klinisk vetenskap Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå
Journal of Rehabilitation Medicine, Medical journals Sweden 2023, Vol. 55
Gunnarsson, Stina; Lemming, Dag; Alehagen, Siw; et al.
Neuro-Oncology, Oxford University Press 2022, Vol. 24, (9) : 1454-1468
Björkblom, Benny; Wibom, Carl; Eriksson, Maria; et al.
Stockholm: Carlsson Bokförlag 2021
Bergenheim, A. Tommy; Bergenheim, Åsa
Journal of Neurology, Springer Berlin/Heidelberg 2021, Vol. 268, (2) : 651-657
Bergman, Joakim; Burman, Joachim; Bergenheim, A. Tommy; et al.
Journal of Clinical Medicine, MDPI 2021, Vol. 10, (4)
Stålnacke, Mattias; Bergenheim, A. Tommy; Sjöberg, Rickard L.
Fluids and Barriers of the CNS, BioMed Central 2020, (1)
Bergman, Joakim; Svenningsson, Anders; Liv, Per; et al.
British Journal of Cancer, Nature Publishing Group 2020, Vol. 122, (2) : 221-232
Björkblom, Benny; Jonsson, Pär; Tabatabaei, Pedram; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 142, (3) : 216-220
Stålnacke, Mattias; Solowska, Karolina; Bergenheim, Tommy; et al.
Acta Neurochirurgica, Springer 2020, Vol. 162, (12) : 3043-3053
Tabatabaei, Pedram; Asklund, Thomas; Bergström, Per; et al.
Operative Neurosurgery, Oxford University Press 2019, Vol. 17, (5) : 452-459
Asplund, Pär; Linderoth, Bengt; Lind, Göran; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 58, (3) : 334-341
Eriksson, Maria; Kahari, Jenna; Vestman, Amanda; et al.
Neurology, Wolters Kluwer 2018, Vol. 91, (20) : E1893-E1901
Bergman, Joakim; Burman, Joachim; Gilthorpe, Jonathan D.; et al.
Neuro-Oncology, Oxford University Press 2018, Vol. 20 : 236-236
Eriksson, Maria; Johansson, Mikael; Bergenheim, A. Tommy; et al.
Oncogenesis, Nature Publishing Group 2018, Vol. 7
Mao, Feng; Holmlund, Camilla; Faraz, Mahmood; et al.
Journal of Neuro-Oncology, Springer 2017, Vol. 131, (1) : 83-92
Tabatabaei, Pedram; Visse, Eward; Bergström, Per; et al.
Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation, Vol. 3, (1)
Al Nimer, Faiez; Elliott, Christina; Bergman, Joakim; et al.
Neurosurgery, Wolters Kluwer 2016, Vol. 78, (3) : 421-428
Asplund, Pär; Blomstedt, Patric; Bergenheim, A. Tommy
Multiple Sclerosis Journal, SAGE PUBLICATIONS LTD 2016, Vol. 22 : 511-511
Bergman, J.; Dring, Ann; Wuolikainen, Anna; et al.
Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation, Vol. 3, (5)
Bergman, Joakim; Dring, Ann; Zetterberg, Henrik; et al.
Radiation Oncology, BioMed Central 2016, Vol. 11
Mörén, Lina; Wibom, Carl; Bergström, Per; et al.
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Vol. 86, (12) : 1307-1313
Bergenheim, Tommy A; Nordh, Erik; Larsson, Eva; et al.
Journal of clinical neuroscience, Vol. 22, (6) : 955-958
Lindvall, Peter; Grayson, David; Bergström, Per; et al.
Metabolites, MDPI 2015, Vol. 5, (3) : 502-520
Mörén, Lina; Bergenheim, A Tommy; Ghasimi, Soma; et al.
Journal of Neurosurgical Anesthesiology, Vol. 27, (1) : 42-50
Nilsson, Ida; Karlsson, Åsa; Lindgren, Lenita; et al.
Neurocritical Care, Springer 2015, Vol. 23, (2) : 225-232
Sjöberg, Rickard L.; Bergenheim, Tommy; Mörén, Lina; et al.
Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation, Lippincott Williams & Wilkins 2015, Vol. 2, (2)
Svenningsson, Anders; Bergman, Joakim; Dring, Ann; et al.
Epidemiology, Lippincott Williams & Wilkins 2014, Vol. 25, (2) : 233-241
Pettersson, David; Mathiesen, Tiit; Prochazka, Michaela; et al.
World Neurosurgery, Vol. 79, (2) : 359-368
Bergenheim, Tommy; Asplund, Pär; Linderoth, Bengt
Anticancer Research, International Institute of Anticancer Research 2012, Vol. 32, (7 ; Special Issue) : 2407-2413
Asklund, Thomas; Kvarnbrink, Samuel; Holmlund, Camilla; et al.
Anticancer Research, Vol. 32, (7) : 2407-2413
Asklund, Thomas; Kvarnbrink, Samuel; Holmlund, Camilla; et al.
Movement Disorders, Vol. 27, (2) : 301-304
Capelle, Hans-Holger; Blahak, Christian; Schrader, Christoph; et al.
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, Vol. 83, (3) : 258-262
Fytagoridis, Anders; Sandvik, Ulrika; Åström, Mattias; et al.
Neuro-Oncology, Oxford University Press 2012, Vol. 14, (Suppl. 6) : 96-96
Mörén, Lina; Johansson, Mikael; Bergenheim, Tommy; et al.
American Journal of Epidemiology, Vol. 175, (12) : 1243-1251
Palmisano, Sadie; Schwartzbaum, Judith; Prochazka, Michaela; et al.
Neuro-Oncology, Vol. 14, (Suppl. 3) : 46-46
Wibom, Carl; Ghasimi, Soma; Van Loo, P.; et al.
PLOS ONE, plosone.org 2012, Vol. 7, (12) : e47929-
Wibom, Carl; Ghasimi, Soma; Van Loo, Peter; et al.
Tumors of the Central Nervous system, Volume 3: Brain Tumors (Part 1), DORDRECHT: Springer Netherlands 2011 : 339-343
Lindvall, Peter; Bergenheim, Tommy
Journal of Neurosurgery, Vol. 113, (3) : 498-507
Asplund, Pär; Linderoth, Bengt; Bergenheim, A Tommy
Stereotactic and Functional Neurosurgery, Vol. 88, (1) : 24-28
Lindvall, Peter; Bergström, Per; Blomquist, Michael; et al.
International Journal of Cancer, Vol. 37, (4) : 879-890
Wibom, Carl; Sandström, Maria; Henriksson, Roger; et al.
Journal of Proteome Research, American Chemical Society (ACS) 2010, Vol. 9, (6) : 2909-2919
Wibom, Carl; Surowiec, Izabella; Mörén, Lina; et al.
Pediatric Neurosurgery, Vol. 46, (4) : 259-266
Yi, Wei; Liu, Renzhong; Chen, Jian; et al.
Movement Disorders, Vol. 24, (16) : 2415-2419
Blomstedt, Patric; Hariz, Marwan I; Tisch, Stephen; et al.
Stereotactic and Functional Neurosurgery, Basel: Karger AG 2009, Vol. 87, (2) : 105-113
Johansson, Johannes D; Blomstedt, Patric; Haj-Hosseini, Neda; et al.
Acta Neurochirurgica, Vol. 151, (9) : 1053-1059
Lindvall, Peter; Bergström, Per; Löfroth, Per-Olov; et al.
Nature Genetics, Vol. 41, (8) : 899-904
Shete, Sanjay; Hosking, Fay J; Robertson, Lindsay B; et al.
Journal of Neuro-Oncology, Springer Netherlands 2009, Vol. 94, (3) : 321-331
Wibom, Carl; Mörén, Lina; Aarhus, Mads; et al.
Acta Neurochirurgica, Vol. 151, (4) : 401-407
Yi, Wei; Bergenheim, A Tommy; Öhman, Kjell; et al.
Journal of neural engineering, Vol. 5, (2) : 185-190
Antonsson, Johan; Eriksson, Ola; Blomstedt, Patric; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem