"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Rickard Sjöberg

Rickard Sjöberg

Forskargrupp Vi försöker förstå hjärnans funktion och hur den kan skyddas hos patienter med hjärntumörer och andra neurokirurgiska tillstånd.

Kirurgi är en av de allra viktigaste formerna av behandling av hjärntumörer som utgår från hjärnans gliaceller s.k. gliom. Samtidigt innebär ett kirurgiskt ingrepp i hjärnan alltid en risk för påverkan på hjärnans funktion. Vi arbetar med att försöka förstå, hantera och förebygga sådan påverkan hos gliompatienter och andra patienter med neurokirurgiska tillstånd genom en rad olika metoder och angreppssätt.

Vårt fokus blir därmed ofta tvärvetenskapligt präglade arbeten som rör sig över en rad akademiska fält som neuro-onkologi, molekylärbiologi, filosofi, neurokirurgi, neurologi, psykologi och psykiatri.

Läs mer
Kunskap om hjärntumörers metabolism kan förbättra behandling

Finansiärer: Sjöbergstiftelsen, Lions Cancerfond för Norra Sverige

Forskningsledare

Rickard Sjöberg
Universitetslektor, överläkare, adjungerad universitetslektor (tjänstledig)
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk vetenskap

Forskningsområde

Cancer, Klinisk medicin, Psykologi

Externa finansiärer

Region Västerbotten

Externa finansiärer

"Betydelsefulla upptäckter väntar ofta i glappet mellan olika discipliner"

Rickard L Sjöberg rör sig mellan skilda akademiska ämnen men menar att steget mellan dem inte är så långt.

Senast uppdaterad: 2023-11-22