"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Torbjörn Nilsson

Doktorsexamen 1982, docent och överläkare i klinisk kemi 1991, adjungerad professor i biomedicin (Örebro) 2001, professor och överläkare i klinisk kemi vid Umeå universitet 2013.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor, överläkare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap Enhet: Klinisk kemi Roll: Avdelningschef
Plats
By 6M, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 85 Umeå

Forskningsprofil

Enkolsmetabolismen

Studier av genetisk variation i gener i enkolsmetabolismen som CHDH, COMT, CTH, MTHFR samt i folattransportgener som FOLR1, RFC1, PCFT. Deras betydelse för kliniska fenotyper såsom kognitiva och emotiva funktioner och biomarkörer i blod och cerebrospinalvätska såsom homocystein, folat, kobalamin mm.

Epigenetik

Studier av DNA-metylering och dess betydelse för celldifferentiering, exempelvis i samband med embryonala missbildningar och cancerutveckling.

Mitokondriemetabolismen

Uncoupling proteins –genetisk variation, funktionell betydelse. Mitokondriens roll i cholinmetabolismen.

Kardiovaskulära riskfaktorer

Ärftliga och förvärvade riskfaktorer för trombos- och blödningssjukdomar samt demens. Familjära defekter i trombocytaggregationen.

Allmän klinisk kemi

Mycket kretsar kring utveckling och utvärdering av mätmetoder, särskilt inom DNA-metyleringsanalyser, samt insamling av biobanker och kliniska studier inom ramen för dessa. Ärftliga sjukdomar: hemoglobinopatier, hereditär medelhavsfeber och andra autoinflammatoriska tillstånd.

Diabetes Research and Clinical Practice, Elsevier 2024, Vol. 207
Pettersson-Pablo, Paul; Nilsson, Torbjörn K.; Hurtig-Wennlöf, Anita
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), Vol. 105
Pettersson-Pablo, Paul; Nilsson, Torbjörn K.; Hurtig-Wennlöf, Anita
Drug Metabolism and Personalized Therapy, De Gruyter Open 2023, Vol. 38, (1) : 57-63
Söderström, Elisabet; Andersson, Jonas; Söderberg, Stefan; et al.
British Journal of Nutrition, Cambridge University Press 2022, Vol. 128, (9) : 1789-1797
Vissers, L.E.T.; Sluijs, I.; Burgess, S.; et al.
Journal of Stroke & Cerebrovascular Diseases, Elsevier 2021, Vol. 30, (3)
Johansson, Kristina; Johansson, Lars; Nilsson, Torbjörn K.; et al.
BMC Cardiovascular Disorders, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Pettersson-Pablo, Paul; Nilsson, Torbjörn K.; Breimer, Lars H.; et al.
Atherosclerosis, Elsevier 2021, Vol. 331 : E208-E208
Söderström, Elisabet; Blind, Ravna; Wennberg, Patrik; et al.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 81, (6) : 438-445
Söderström, Elisabet; Blind, Ravna; Wennberg, Patrik; et al.
International Journal of Environmental Research and Public Health, MDPI 2021, Vol. 18, (21)
Söderström, Elisabet; Nilsson, Torbjörn K.; Schneede, Jørn; et al.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2020, Vol. 80, (4) : 303-308
Eriksson, Maria A.; Söderberg, Stefan; Nilsson, Torbjörn K.; et al.
BMC Cardiovascular Disorders, BioMed Central 2020, Vol. 20
Pettersson-Pablo, Paul; Cao, Yang; Bäckström, Torbjörn; et al.
Acta Paediatrica, John Wiley & Sons 2020, Vol. 109, (7) : 1493-1494
Stenberg, Reidun; Böttiger, Anna; Nilsson, Torbjörn K.
Atherosclerosis, Elsevier 2019, Vol. 287 : E191-E191
Pettersson-Pablo, P.; Nilsson, Torbjörn K.; Cao, Y.; et al.
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, TAYLOR & FRANCIS LTD 2019, Vol. 79, (3) : 182-187
Pettersson-Pablo, Paul; Nilsson, Torbjörn K.; Breimer, Lars H.; et al.
Clinical and Experimental Immunology, Vol. 191, (2) : 240-251
Isaksson, H. S.; Farkas, S. A.; Mueller, P.; et al.
Stroke, Lippincott Williams & Wilkins 2018, Vol. 49, (9) : 2034-2039
Johansson, Kristina; Jansson, Jan-Håkan; Johansson, Lars; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 115, (18) : 4690-4695
Kim, Jimi; Lei, Yunping; Guo, Jin; et al.
Indian journal of medical ethics, Forum for Medical Ethics Society 2017, Vol. 2, (4) : 260-265
Breimer, Lars H.; Nilsson, Torbjörn K.
Epigenetics, Vol. 12, (1) : 19-26
Farkas, Sanja A.; Sorbe, Bengt G.; Nilsson, Torbjörn K.
Oncotarget, IMPACT JOURNALS LLC 2017, Vol. 8, (55) : 94711-94725
Geoghegan, Fintan; Buckland, Robert J.; Rogers, Eric T.; et al.
Tumor Biology, Sage Publications 2017, Vol. 39, (4)
Hahn-Strömberg, Victoria; Askari, Shlear; Ahmad, Abrar; et al.
Cerebrovascular diseases extra, S. Karger 2017, Vol. 7, (1) : 84-94
Johansson, Kristina; Jansson, Jan-Håkan; Johansson, Lars; et al.
Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration, TAYLOR & FRANCIS LTD 2017, Vol. 18, (5-6) : 457-463
Keskin, Isil; Birve, Anna; Berdynski, Mariusz; et al.
Acta Ophthalmologica, John Wiley & Sons 2017, Vol. 95, (8) : 815-819
Makdoumi, Karim; Nilsson, Torbjörn K.; Crafoord, Sven
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, TAYLOR & FRANCIS LTD 2017, Vol. 77, (5) : 311-314
Valencia, Liliana; Randazzo, Andres; Engfeldt, Peter; et al.
Clinical Biochemistry, Vol. 49, (3) : 248-252
Dzialanski, Zbigniew; Barany, Michael; Engfeldt, Peter; et al.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Vol. 54, (12) : 1981-1986
Lind, Marcus; Jansson, Jan-Håkan; Nilsson, Torbjörn K.; et al.
The FASEB Journal, Federation of American Societies for Experimental Biology 2016, Vol. 30, (4) : 1683-1688
Nilsson, Torbjörn K; Hurtig-Wennlöf, Anita; Sjostrom, Michael; et al.
Epigenomics, Vol. 8, (9) : 1193-1207
Vymetalkova, Veronika; Vodicka, Pavel; Pardini, Barbara; et al.
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Walter de Gruyter 2015, Vol. 53, (1) : 111-117
Arfvidsson, Berndt; Nilsson, Torbjörn K; Norgren, Lars
Clinical Chemistry, American Association for Clinical Chemistry 2015, Vol. 61, (4) : 667-668
Breimer, Lars H; Nilsson, Torbjörn K
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation, Taylor & Francis 2015, Vol. 75, (6) : 441-443
Breimer, Lars H; Nilsson, Torbjörn K
Läkartidningen, Läkartidningen förlag 2015, Vol. 112, (22)
Breimer, Lars; Nilsson, Torbjörn K.
Tumor Biology, Vol. 36, (7) : 5581-5590
Farkas, Sanja A.; Befekadu, Rahel; Hahn-Stroemberg, Victoria; et al.
Thrombosis Research, Vol. 136, (5) : 878-882
Lind, Marcus; Johansson, Lars; Nilsson, Torbjörn; et al.
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 94, (1) : 65-71
Murto, Tiina; Kallak, Theodora K.; Hoas, Annica; et al.
Clinical Biochemistry, Vol. 48, (3) : 122-124
Uggla, Bertil; Nilsson, Torbjörn K.
Scientometrics, Springer Netherlands 2014, Vol. 98, (3) : 2039-2049
Breimer, Lars H; Nilsson, Torbjörn K
Läkartidningen, Vol. 111, (46) : 2045-
Breimer, Lars; Nilsson, Torbjörn
Epigenomics, Vol. 6, (2) : 179-191
Farkas, Sanja A.; Vymetalkova, Veronika; Vodickova, Ludmila; et al.
Immunology Letters, Vol. 162, (2) : 256-257
Gasperov, Nina Milutin; Farkas, Sanja A.; Nilsson, Torbjörn K.; et al.
Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), Vol. 122, (7) : 636-642
Hahn-Stromberg, Victoria; Askari, Shlear; Befekadu, Rahel; et al.
Oncotarget, Vol. 5, (12) : 4040-4049
Isaksson, Helena S.; Sorbe, Bengt; Nilsson, Torbjörn K
European Journal of Clinical Pharmacology, Springer Berlin/Heidelberg 2014, Vol. 70, (8) : 957-963
Jonsson, T. B.; Nilsson, Torbjörn K; Breimer, L. H.; et al.
Clinical Biochemistry, Vol. 47, (7-8) : 570-573
Lind, Marcus; Boman, Kurt; Johansson, Lars; et al.
Epigenetics, Vol. 9, (8) : 1149-1162
Lindqvist, Breezy M.; Wingren, Sten; Motlagh, Parviz Behnam; et al.
Genome Biology, BioMed Central 2014, Vol. 15, (4) : r54-
Lokk, Kaie; Modhukur, Vijayachitra; Rajashekar, Balaji; et al.
Reproductive BioMedicine Online, Elsevier 2014, Vol. 28, (6) : 766-772
Murto, Tina; Skoog Svanberg, Agneta; Yngve, Agneta; et al.
Molecular Medicine Reports, Spandidos Publications 2014, Vol. 10, (5) : 2706-2712
Nilsson, Torbjörn K.; Böttiger, Anna K.; Henriquez, Patricia; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Torbjörn Nilssons labb