"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tova Stenlund

Docent i psykologi 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi Roll: Studierektor
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, B-118 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag arbetar främst med forskning men undervisar också vid Institutionen för Psykologi. Det mesta av min forskning kan lite grovt sägas falla inom tillämpad psykometri. Det senaste projektet Perspective taking ability in future police officers: effects of training and professional practice syftar till att undersöka om och hur polisstudenters perspektivtagande, dvs förmåga att möta andra människor och kunna sätta sig in i andra människors situation, förändras under utbildningstiden. Vidare studeras också inställning och attityder till yrket och medarbetare, och huruvida de förändras under praktiken. En annan del av min forskning handlar om hur beteendefaktorer som testtagarstrategier, risktagande, motivation och testängslan, påverkar resultatet i ett prov. Dessa studier är relaterade till högskoleprovet. Yttterligare en del av min forskning består av studier inom området för minne och lärande i projektet Learning to engage the brain. Studierna fokuserar på effekter av upprepade test som ett medel för att främja lärandet. Grundtanken med projektet är att inte bara titta på hur effekter av upprepade test stärker lärandet utan också om personlighet eller kognitiv nivå har någon betydelse för storleken på effekterna.

Min undervisning sker på avancerad nivå inom Psykologprogrammet, i kurser som främst handlar om psykologisk testning, psykometri, testkonstruktion och vetenskaplig metod.

För övrigt disputerade jag i forskningsämnet Beteendevetenskapliga mätningar, 2011, där fokus ligger på konstruktion, utveckling och kvalitet (i termer av validitet och reliabilitet) i mätningar och bedömningar av olika slag. Innan jag påbörjade min forskarutbildning arbetade jag som forskningsassistent och utredare i projektet för körkortsprovet vid Institutionen för Beteendevetenskapliga Mätningar.

European Journal of Psychology of Education
Bertilsson, Frida; Stenlund, Tova; Sundström, Anna; et al.
European Society of Psychology Learning and Teaching Conference, 14-16 June, 2023, Umeå, Sweden
Ericsson, Sarah; Stenlund, Tova; Nyström, Markus; et al.
Abstracts from the First European Conference on Law Enforcement and Public Health, Umea 2023, Umeå University 2023 : 36-
Ericsson, Sarah; Stenlund, Tova; Nyström, Markus; et al.
AEA Europe '23. Assessment reform journeys: Intentions, enactment and evaluation: Book of abstracts : 117-117
Stenlund, Tova; Wikström, Christina; Inzunza, Miguel
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Inzunza, Miguel; Brown, Gavin T. L.; Stenlund, Tova; et al.
Samverkan för framgång: 20 år med polisutbildningen i Umeå, Umeå: Umeå universitet 2021 : 175-180
Bergh, Pontus; Skog, Daniel; Stenlund, Tova
Psychology Learning & Teaching, Sage Publications 2021, Vol. 20, (1) : 21-39
Bertilsson, Frida; Stenlund, Tova; Wiklund-Hörnqvist, Carola; et al.
Journal of Educational Psychology, American Psychological Association (APA) 2021, Vol. 113, (5) : 972-985
Jonsson, Bert; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stenlund, Tova; et al.
Policing: an international Journal of Police Strategies and Managment, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 42, (5) : 725-738
Inzunza, Miguel; Stenlund, Tova; Wikström, Christina
European Journal of Psychology of Education, Springer 2018, Vol. 33, (2) : 403-417
Stenlund, Tova; Lyrén, Per-Erik; Eklöf, Hanna
Journal of Cognitive Education and Psychology, Springer Publishing Company 2017, Vol. 16, (3) : 241-259
Bertilsson, Frida; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stenlund, Tova; et al.
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Vol. 24, (1) : 4-20
Stenlund, Tova; Eklöf, Hanna; Lyrén, Per-Erik
Educational Psychology, Vol. 37, (2) : 145-156
Stenlund, Tova; Jönsson, Fredrik; Jonsson, Bert
The 10th Conference of the International Test Commission; Improving Policy and Practice: Opportunities and Challenges in an International Context. Vancouver, Canada, July 1-4, 2016
Inzunza, Miguel; Stenlund, Tova
Educational Psychology, Vol. 36, (10) : 1710-1727
Stenlund, Tova; Sundström, Anna; Jonsson, Bert
ICOM-6 Conference Programme.: Konferensbidrag. Abstract (Refereegranskat) : 84-84
Wiklund-Hörnqvist, Carola; Jonsson, Bert; Stenlund, Tova
Assessment & Evaluation in Higher Education, Taylor & Francis 2013, Vol. 38, (1) : 1-15
Stenlund, Tova
International Journal of Lifelong Education, Vol. 32, (4) : 535-547
Stenlund, Tova
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Vol. 19, (2) : 177-192
Stenlund, Tova
Oslo: NVL - Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, och VOX - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitik 2012
Stenlund, Tova; Andersson, Per
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 6
Stenlund, Tova
Assessment & Evaluation in Higher Education, London: Routledge 2010, Vol. 35, (7) : 783-797
Stenlund, Tova
Public Health, London: Academic P. 2009, Vol. 123, (4) : 339-345
Stenlund, Tova; Lidén, E.; Andersson, K.; et al.
EM, 59
Henriksson, Widar; Stenlund, Tova; Sundström, Anna; et al.
EM, 59
Henriksson, Widar; Stenlund, Tova; Sundström, Anna; et al.
Proceedings from the conference: The GDE-model as a guide in driver training and testing: Umeå, May 7-8, 2007 : -
Stenlund, Tova
BVM : Beteendevetenskapliga mätningar, 30
Stenlund, Tova; Henriksson, Widar; Sundström, Anna
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 27
Stenlund, Tova; Henriksson, Widar; Wahl, Charlotte; et al.
ECTS assessment in higher education: Conference proceeding : 106-107
Näsström, Gunilla; Stenlund, Tova
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 24
Stenlund, Tova; Henriksson, Widar; Sundström, Anna

Forskningsprojekt

1 januari 2015 till 31 december 2019