"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Veronica Lindström

Professor i omvårdnad med en förenad anställning, Ambulanssjukvården Region Västerbotten.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats

Professor i omvårdnad med en förenad anställning i Ambulanssjukvården Region Västerbotten. Jag arbetar som specialistsjuksköterska och har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete inom ambulanssjukvård och intensivvård. Min forskning utgår från akutsjukvårdens kunskapsområde och primärt från ambulerande omvårdnad och ambulanssjukvård. Ambulerande omvårdnad är mångfacetterad och inkluderar hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård. 

Forskargrupp EmCare

Leds av Veronica Lindström & Ann-Charlotte Falk | Sophiahemmet Högskola. I gruppen ingår forskare, lärare och doktorander från Umeå Universitet, Sophiahemmet Högskola, Karolinska Institutet och Helsingfors Universitet.  

Tidigare publikationer 2012-2023

Prehospital and Disaster Medicine, Cambridge University Press 2024, Vol. 39, (1) : 94-105
Heldring, Sara; Jirwe, Maria; Wihlborg, Jonas; et al.
BMC Nursing, BioMed Central (BMC) 2024, Vol. 23, (1)
Jepsen, Klara; Lindström, Veronica; Wihlborg, Jonas; et al.
Healthcare, MDPI 2024, Vol. 12, (4)
Lindström, Veronica; Romanitan, Mihaela Oana; Berglund, Annika; et al.
International Journal of Nursing Studies Advances, Elsevier 2024, Vol. 6
Melander, Sara; Dahl, Oili; Falk, Ann-Charlotte; et al.
International Emergency Nursing, Elsevier 2023, Vol. 70
Lindström, Veronica; Falk, A.-C.
BMC Medical Education, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Nilsson, Tomas; Masiello, I.; Broberger, E.; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 13, (4)
Venesoja, Anu; Tella, Susanna; Castrén, Maaret; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22
Ericsson, Christoffer R.; Lindström, Veronica; Rudman, Ann; et al.
Petter Gustavssons forskargrupp, Rapport 2022:4
Rudman, Ann; Melander, Sara; Lindström, Veronica; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Emergency Care (EmCare)

Jag har lång erfarenhet av att leda, utveckla och medverka i olika kurser i sjuksköterske- och olika specialistsjuksköterskeprogram, och förnärvarande medverkar jag i specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning ambulans-, och anestesisjukvård samt i examensarbeten på avanceradnivå.

Veronica Lindström
Veronica Lindström: Ambulans – när livet står på spel

Under ett år får ambulanssjukvården i Västerbotten ca 36 000 uppdrag som handlar om mer än blåljus och sirener

För utveckling av ambulanssjukvården