"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Veronica Lindström

Veronica Lindström

Professor i omvårdnad med en förenad anställning, Ambulanssjukvården Region Västerbotten.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för omvårdnad
Plats

Professor i omvårdnad med en förenad anställning i Ambulanssjukvården Region Västerbotten. Jag arbetar som specialistsjuksköterska och har mångårig erfarenhet av kliniskt arbete inom ambulanssjukvård och intensivvård. Min forskning utgår från akutsjukvårdens kunskapsområde och primärt från ambulerande omvårdnad och ambulanssjukvård. Ambulerande omvårdnad är mångfacetterad och inkluderar hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård. https://orcid.org/0000-0003-1386-3203 

Forskargrupp 

Akutsjukvården står inför stora utmaningar. Några av orsakerna är en åldrande befolkning med komplexa vårdbehov och ändrade vårdformer. Forskargruppen i akutsjukvård, har sin utgångspunkt i "Emergency nursing defines as care of individuals of all ages with perceived or actual physical or emotional alterations of health that are undiagnosed or that require further interventions”. I forskargruppen (EMCare) tas ny kunskap fram om bedömning av vårdbehov, symtomlindring och åtgärder oberoende av plats och i syfte att främja hälsa vid oförutsedd skada eller sjukdom. Forskningsfrågorna utgår från patienter, närstående och personalens perspektiv för att beskriva omvårdnadens betydelse för patienter och patientsäkerhet. För att utbildning och undervisning ska vara evidensbaserad tas även ny kunskap om pedagogiska metoder fram för att stödja studerande och nyanställdas utveckling av professionell och interprofessionell kompetens inom akutsjukvård.

Forskargruppen EMCare: Leds av Veronica Lindström & Ann-Charlotte Falk | Sophiahemmet Högskola. I gruppen ingår forskare, lärare och doktorander från Umeå Universitet, Sophiahemmet Högskola, Karolinska Institutet och Helsingfors Universitet.  

Planerade datum för hybrida forskargruppsmöten (kontakta Veronica Lindström för Zoomlänk)

2023-08-18 klockan 10:00-12:00

2023-10-27 klockan 10:00-12:00 Tema, Caring science in emergency care 

2024-02-02 klockan 10:00-12:00

BMC Medical Education, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Nilsson, Tomas; Masiello, I.; Broberger, E.; et al.
BMJ Open, BMJ Publishing Group Ltd 2023, Vol. 13, (4)
Venesoja, Anu; Tella, Susanna; Castrén, Maaret; et al.
BMC Health Services Research, BioMed Central (BMC) 2022, Vol. 22
Ericsson, Christoffer R.; Lindström, Veronica; Rudman, Ann; et al.

Jag har lång erfarenhet av att leda, utveckla och medverka i olika kurser i sjuksköterske- och olika specialistsjuksköterskeprogram, och förnärvarande medverkar jag i specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning ambulans-, och anestesisjukvård samt i examensarbeten på grundnivå.