"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Gruppbild Årshögtiden 2023

Bild: Mattias Pettersson

Publicerad: 2023-12-19

Bred forskning med spets – professorer som installerades 2023

REPORTAGE Vid Umeå universitet bedrivs forskning med såväl spets som bredd. Under 2023 installerades 26 nya professorer vid Umeå universitet. Här får du veta mer om deras forskning.

Hur kan man skapa förutsättningar för en hållbar migration, vilka arbetssätt förhindrar och förebygger infektioner bäst, hur påverkar ny teknik rättsstatliga värden när de används vid brottsbekämpning, hur kan man underlätta en omställning till en mer växtbaserad kosthållning och hur ska man arbeta för att hotade ekosystem återställs?

Detta är några exempel på den forskning som bedrivs av Umeå universitets professorer som installerades i samband med Årshögtiden 2023.  

Se film som kortfattat sammanfattar den forskning som professorerna bedriver och gör det tydligt hur Umeå universitets forskning har både spets och bredd.

Professorernas forskningsfält

Korta presentationer av de nya professorernas forskningsfält. De korta filmerna visades under ceremonin vid Årshögtiden 2023, här är de sammansatta till en lång film.

Medverkande i filmen är: Daniel Andersson, Magnus Andersson, Anna Baranowska-Rataj, Sead Crnalic, Paul Davis, Aleksandra Foltynowicz Matyba, Per Fransson, Charlotta Hedberg, Ulf Isaksson, Anders Johansson, Bert Jonsson, Nicholas Kamenos, Olli Kampman, Eva Levring Jäghagen, Veronica Lindström, Markus Naarttijärvi, Cathrine Norberg, Armando Perez-Cueto, Per Petersson, Patrik Rydén, Norbert Steigenberger, Nathaniel Street, David Wardle, Stephan Wenkel, Danielle Wilde, Magnus Österholm.