"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Emergency Care (EmCare)

Forskargrupp I forskargruppen EmCare tas ny kunskap fram om bedömning av vårdbehov, symtomlindring och åtgärder oberoende av plats och i syfte att främja hälsa vid oförutsedd skada eller sjukdom.

Akutsjukvården står inför stora utmaningar. Orsaker till utmaningarna är förändringar i olika vårdformer och en ökande åldrande befolkning med komplexa vårdbehov. I forskargruppen EmCare tas ny kunskap fram om bedömning av vårdbehov, symtomlindring och vårdande åtgärder oberoende av plats och i syfte att främja hälsa vid oförutsedd och akut skada eller sjukdom. Forskningsfrågorna utgår från patienter, närstående och personalens perspektiv för att utforska omvårdnadens betydelse för patienter och för patientsäkerheten inom akutsjukvårdens olika kontexter.  

Omvårdnad inom akutsjukvård

Omvårdnad inom akutsjukvård omfattar vård till människor i alla åldrar med upplevda eller fysiska eller känslomässiga förändringar i hälsotillståndet som inte är diagnosticerade eller som kräver ytterligare medicinska och omvårdnadsåtgärder. Omvårdnad inom akutsjukvård tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och olika behov genom livet. Kunskap som tas fram av forskargruppen EmCare kan tillämpas på individ-, grupp- och samhällsnivå. Forskningsområdet bygger på omvårdnadens vetenskapliga grund och på evidensbaserad kunskap för att säkerställa patientsäkerhet och kvalitativ vård.

Forskare inom EmCare har bidragit till en djupare förståelse för olika aspekter av akutsjukvård, vilket sträcker sig från ambulanssjukvård till intensivvård, patientsäkerhet och omvårdnadsåtgärder, klinisk kompetens, och patientupplevelser till medicinsk pedagogik och interprofessionellt samarbete i olika kliniska miljöer.

Forskningsprojekt inom EmCare

Aktuella forskningsprojekt som genomförs av forskare och doktorander inom EmCare:

  • Att inte medfölja ambulans - hänvisning till egen vård eller annan vårdnivå
  • Att vara ny i ambulansverksamheten – utveckla stöd för nyanställda under deras första år
  • Personalens kompetens och dess betydelse i akutsjukvården
  • Är delaktighet möjligt för kritiskt sjuka patient och deras närstående
  • Utveckling och utvärdering av VR som stöd för lärande   

Forskningsledare

Veronica Lindström
Professor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
090-786 59 49

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för omvårdnad
Senast uppdaterad: 2023-11-06