"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Vicky Bronnec

Undersöker vilken roll mikrobiomet och tarmslemhinnan har vid tjock- och ändtarmscancer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
By 6M, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 85 Umeå

Vicky har en doktorsexamen i mikrobiologi 2016 från det franska nationella forskningsinstitutet för jordbruk, livsmedel och miljö i Nantes, Frankrike. I sina doktorandstudier inom Food Safety and Microbiology Research Team (SECALIM), undersökte hon den oxidativa stressresponsen hos Campylobacter jejuni för att bättre förstå beteendet hos denna livsmedelsburna patogen, med fokus på biofilmslivsstil. Efter sin doktorsexamen började Vicky som postdoktor i Oleg Alexeyev lab vid Umeå universitet. Hon karakteriserade Propionibacterium acnes biofilmer och deras inblandning i fysiopatologin av acne vulgaris. Under denna tid var hon även med i startupen Vakona vid Umeå Biotech Incubator då hennes forskningsarbete är relaterat till utvecklingen av en antibiotikafri behandling mot akne. 2022 anställdes hon som projektledare på Umea Biotech Incubator för att hjälpa en uppfinnare inom Life Science att föra sitt projekt framåt och verifiera sin affärsidé.

I september 2022 började Vicky i ett translationellt forskningsprojekt mellan Björn Schröder lab och Sun Nyunt Wai Lab på Institutionen för molekylär biologi samt Richard Palmqvist lab på institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet. I sitt nuvarande projekt undersöker Vicky vilken roll mikrobiomet och tarmslemhinnan har vid tjock- och ändtarmscancer. Hon fokuserar på en kommensal anaerob patogen, Parvimonas micra, som nyligen har identifierats i högre mängd hos kolorektalcancerpatienter och är associerad med tumörbildning och minskad överlevnad hos patienter.

ORCID

LinkedIn

Journal of Cancer, Ivyspring International Publisher 2023, Vol. 14, (9) : 1479-1485
Kerdreux, Maïwenn; Edin, Sofia; Löwenmark, Thyra; et al.
STAR Protocols, Cell Press 2022, Vol. 3, (2)
Bronnec, Vicky; Alexeyev, Oleg A.
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 11
Bronnec, Vicky; Eilers, Hinnerk; Jahns, Anika C.; et al.
Anaerobe, Academic Press 2021, Vol. 72
Bronnec, Vicky; Alexeyev, Oleg A.

Forskargrupper

Gruppmedlem