"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Victor Hellgren

Jag är doktorand och arbetar med att utveckla nya antibiotika mot grampositiva bakterier.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Kemiska institutionen
Plats

Jag är en organisk kemist och tog min kandidatexamen vid Uppsala universitet där jag examinerades år 2020. Jag gjorde mitt kandidatarbete i Dr. Lukasz Pilarskis forskargrupp där jag arbetade med metodutveckling för att generera aryner under mekanokemiska förhållanden. Därefter fortsatte jag på mastersprogrammet i organisk kemi i Uppsala. För mitt examensarbete åkte jag till Kanada där jag arbetade med syntes av fluorescerande affinitetsprober för avbildning av membranbundna proteiner i hjärnvävnad i Dr. Frederic Menards forskargrupp.

Efter att ha tagit min mastersexamen år 2022 började jag som doktorand i Fredrik Almqvists forskargrupp i januari 2023 där jag för närvarande arbetar med att utveckla nya antibiotika mot grampositiva bakterier.

Canadian journal of chemistry (Print), Canadian Science Publishing 2024, Vol. 102, (4) : 180-186
Schroeder, Megan D.; Hellgren, Victor; Menard, Frederic

Forskargrupper

Gruppmedlem