Hoppa direkt till innehållet

Victoria Lindgren

090-786 52 54

Samhällsvetarhuset, Plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Doktorand i rättsvetenskap, inriktning skatterätt/genus vid Juridiska institutionen samt Genusforskarskolan, Umeå Centrum för Genusstudier. Avhandlingsarbetet rör förmånsbeskattningsreglerna och dess förhållande till frågor om löneskillnader och genus.

 • Presentation

  Bakgrund
  Juristexamen, Umeå universitet, 2017
  Magisterexamen i kommersiell rätt, Umeå Universitet, 2017

  Sedan september år 2017 är jag verksam som doktorand i rättsvetenskap vid Juridiska institutionen samt vid Genusforskarskolan, Umeå Centrum för Genusstudier.

  Undervisning
  Jag undervisar huvudsakligen i skatterätt på juristprogrammet samt på fristående kurser, både på grundläggande och avancerad nivå. Min skatterättsundervisning rör sig främst i områden som tjänstebeskattning, skatterättsliga principer, kritiska perspektiv på skatterätten samt skatterättslig teori. Även inslag av undervisning inom andra ämnen kan förekomma.

  Forskning
  Jag är doktorand både vid Juridiska institutionen samt vid Genusforskarskolan, Umeå Centrum för Genusstudier, där jag ingår i en tvärvetenskaplig forsknings-/doktorandmiljö med särskilt fokus på frågor om genus och genusforskning.

  Min forskning kretsar huvudsakligen kring frågor om tjänstebeskattning och genus. I mitt avhandlingsprojekt fokuserar jag på förmånsbeskattningsreglerna och effekterna av dessa i ljuset av löneskillnader, främst med avseende på frågor om inkomstskillnader mellan män och kvinnor men också skillnader mellan låg- och höginkomsttagare.

  Fäll ihop