"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rättens rum, subjekt och materialitet

Bild: Inhousebyrån

Profilområde Inom forskningstemat samlas forskare runt en mångfacetterad och interdisciplinär förståelse av rätten och dess gränser, relationer och betydelser.

Intresset är huvudsakligen teoretiskt och de forskningsintressen som finns representerade inom temat omfattar frågor om hur rätten kan förstås som en arena för in-/exkludering, frågor om vilka subjekt som ges plats/utrymme inom den rättsliga diskursen och hur olika teoretiska förståelser av rättslig materialitet och rättens rum utmanar traditionella uppfattningar om det rättsliga blivandet. 

Den forskning som bedrivs inom temat sträcker sig över ett flertal rättsområden, såsom rättsfilosofi/allmän rättslära, rättshistoria, associationsrätt, familjerätt, beskattningsrätt, feministisk rättsvetenskap, mänskliga rättigheter och idrottsjuridik.  

Forskare aktiva inom temat förenas i ett gemensamt intresse för interdisciplinär forskning samt i ett intresse för användningen av olika kritiska angreppssätt på rätten. Dessa angreppssätt inkluderar exempelvis feministiska, queera, post-koloniala och nymaterialistiska/post-humanistiska teorier och perspektiv, samt ett brett spektrum av metoder och metodologier bortom traditionell rättsdogmatisk metod. 

Kontaktperson

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Juridiska institutionen

Forskningsområde

Juridik
Club Law and Capitalism
Forskningsområde: Juridik
Tid 1 september 2020 till 1 mars 2025
Typ av projekt Doktorandprojekt
Senast uppdaterad: 2023-08-28