"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Vishnu Raghuram

Jag är postdoc i Laura Carrolls grupp. Min forskning fokuserar på överföring mellan värdar av icke-tyfus Salmonella-arter och rörligheten hos deras associerade antibiotikaresistensgener

 

 

 

 

 

 

Kontakt

E-post
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för klinisk mikrobiologi
Anknytning

Jag tog min master i bioinformatik vid Georgia Institute of Technology där jag genomiskt karakteriserade Vibrio cholerae Type 6 Secretion System (T6SS) och studerade dess effekter på en polymikrobiell gemenskap. Jag avslutade min doktorsexamen i mikrobiologi och molekylär genetik vid Emory University där jag använde Staphylococcus aureus som ett modellsystem för att studera storskalig genomevolution och inom värdmikroevolution.

För närvarande arbetar jag som postdoktor i Laura Carroll lab med att använda Bayesiansk fylodynamik för att studera överföringen av olika icke-tyfus Salmonella-arter (NTS) i människo- och boskapspopulationer, samt studera rörligheten av antibiotikaresistensgener inom NTS-linjer. Detta arbete kommer att hjälpa till att identifiera högrisk-NTS-linjer som sedan kan användas för att utveckla effektivare kontroll- och förebyggande strategier.

Mer information:

ORCID: 0000-0002-7435-6435

Forskargrupper

Gruppmedlem