Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Wolfgang Schröder

Wolfgang Schröder

Chaperoner - en hjälpande hand för Fotosystem II

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Kemiska institutionen
Plats
KB.B3, Linnaeus väg 10, (rum: C3.21.25) Umeå universitet, 901 87 Umeå

 

Fotosyntesen är den process som omvandlar energi från solljus till kemiskt bunden energi i form av kolhydrater, såsom stärkelse och cellulosa. Processen är globalt mycket viktig, eftersom den direkt eller indirekt ger energi, organiskt material och syre för allt liv på jorden. Utan fotosyntes skulle vår värld inte vara grön, vår atmosfär inte innehåller syre och andning skulle inte vara möjlig. Liksom alla andra biologiska processer, har fotosyntes fulländats under evolutionen, och alla dagens fotosyntetiska organismer kan ses som högeffektiva solceller. Det är därför särskilt viktigt för vårt samhälle att få förståelse för de grundläggande begrepp som natur utnyttjar i sin solenergiomvandling.

Fotosystem II (PSII) är i hjärtat av denna energiomvandling. PSII är en av de mest komplexa membranproteinenhet som finns i naturen. Det katalyserar inte bara den unika ljusdrivna elektronöverföringsprocess som leder till en uppdelning av vatten till syre och protoner, utan det är också direkt ansvarigt för flera regleringsmekanismer av denna process. Detta är mycket viktigt, eftersom mängden solljus på ett sädesfält är en mycket varierande. PSII enheten består av mer än 30 proteiner, olika pigment och metall-kofaktorer såsom Ca2+, Cl-, Fe och Mn.

Vi kommer att använda en ny meristematisk cellinje, för att odla växten Arabidopsis i flytande cellkulturer. I dessa cellkulturer utvecklas inga rötter eller stammar utan växterna växer som enskilda celler, lite som fotosyntetiska alger och bakterier. På detta sätt kommer vi att ha växtceller som är enhetliga och inte skiljer sig i utveckling eller ålder. En annan fördel med dessa nya cellodlings system är att man först kan odla dem i 3% sucros lösning i mörker varvid de förblir pigmentlösa. När man sedan sänker sucros halten och belyser dem så utvecklar de pigment och bygger ihop de fotosyntetiska komplexen. Detta kan jämföras med när man tar bort ett föremål som legat länge på en gräsmatta, gräset under är vitt och under loppet av någon halvtimme så blir gräset grönt igen. Detta är således ett snabba förlopp där växterna bygger ihop sina fotosyntetiska komplex för att bli fullt funktionella. I våra cellkulturer är detta ett mycket långsammare förlopp och det tar närmare 10 dagar innan PSII är fullt inhoppbyggt och aktivt. Detta ger och en unik möjlighet att hinna med att studera de olika stegen i denna komplicerade process för att för första gången kunna detaljstudera de enskilda stegen och även hinna med att identifiera nya saknade komponenter inblandade i denna process.

2019
Plant Physiology, Rockville: American Society of Plant Biologists 2019, Vol. 179, (4) : 1739-1753
Chen, Yang-Er; Yuan, Shu; Lezhneva, Lina; et al.
2018
Plant Physiology, American Society of Plant Biologists 2018, Vol. 176, (2) : 1199-1214
Dubreuil, Carole; Jin, Xu; Barajas-López, Juan de Dios; et al.
2018
Methods in Molecular Biology, Vol. 1770 : 197-211
Shevela, Dmitriy; Schröder, Wolfgang P.; Messinger, Johannes
2017
Scientific Reports, Nature Publishing Group 2017, Vol. 7
Mishra, Yogesh; Hall, Michael; Locmelis, Roland; et al.
2016
Physiologia Plantarum: An International Journal for Plant Biology, Vol. 156, (1) : 3-12
Chen, Yang-Er; Yuan, Shu; Schröder, Wolfgang P.
2016
Frontiers in Plant Science, Vol. 7
Plöchinger, Magdalena; Schwenkert, Serena; von Sydow, Lotta; et al.
2016
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, Vol. 1857, (9) : 1479-1489
Toth, Tunde N.; Rai, Neha; Solymosi, Katalin; et al.
2016
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, Vol. 1857, (9) : 1524-1533
von Sydow, Lotta; Schwenkert, Serena; Meurer, Jörg; et al.
2015
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2015, Vol. 66, (20) : 6461-6470
Cheregi, Otilia; Kotabová, Eva; Prášil, Ondřej; et al.
2015
Frontiers in Plant Science, Frontiers Media 2015, Vol. 6
Strimbeck, G Richard; Schaberg, Paul G; Fossdal, Carl G; et al.
2015
Journal of Experimental Botany, Vol. 66, (7) : 2067-2077
Uberegui, Estefania; Hall, Michael; Lorenzo, Oscar; et al.
2014
New Phytologist, Vol. 204, (3) : 545-555
Angelcheva, Liudmila; Mishra, Yogesh; Antti, Henrik; et al.
2014
Biochemical Journal, Biochemical Journal 2014, Vol. 457, (2) : 335-346
Marino, Giada; Huesgen, Pitter F; Eckhard, Ulrich; et al.
2014
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, Elsevier 2014, Vol. 1837, (9) : 1463-1471
Suorsa, Marjaana; Rantala, Marjaana; Danielsson, Ravi; et al.
2014
The Plant Cell, American Society of Plant Biologists 2014, Vol. 26, (3) : 1183-1199
Torabi, Salar; Umate, Pavan; Manavski, Nikolay; et al.
2013
Photosynthesis Research, Springer 2013, Vol. 118, (3) : 199-207
Haniewicz, Patrycja; De Sanctis, Daniele; Büchel, Claudia; et al.
2013
PLoS ONE, Vol. 8, (9) : e74483-
Huesgen, Pitter F.; Alami, Meriem; Lange, Philipp F.; et al.
2012
Acta Crystallographica. Section F: Structural Biology and Crystallization Communications, Vol. 68, (3) : 278-280
Hall, Michael; Kieselbach, Thomas; Sauer, Uwe; et al.
2012
Plant, Cell and Environment, John Wiley & Sons 2012, Vol. 35, (10) : 1824-1836
Johansson Jänkänpää, Hanna; Mishra, Yogesh; Schröder, Wolfgang P; et al.
2012
BMC Plant Biology, BioMed Central 2012, Vol. 12 : 6-
Mishra, Yogesh; Johansson Jankanpää, Hanna; Kiss, Anett Z; et al.
2012
Biochimica et Biophysica Acta, Elsevier 2012, Vol. 1817, (1) : 13-25
Shi, Lan-Xin; Hall, Michael; Funk, Christiane; et al.
2012
Metabolomics, Springer 2012, Vol. 8, (Suppl 1) : 123-130
Shiryaeva, Liudmila; Antti, Henrik; Schröder, Wolfgang P; et al.
2011
The Plant Journal, Wiley-Blackwell 2011, Vol. 65, (3) : 368-381
García-Cerdán, José G; Kovács, Laszlo; Tóth, Tünde; et al.
2011
Journal of proteomics, Science 2011, Vol. 74, (8) : 1190-1200
Granlund, Irene; Kieselbach, Thomas; Alm, Rikard; et al.
2011
In Chloroplast Research in Arabidopsis: Methods and Protocols, Volume II. R., Springer Science + Business Media, LLC 2011 2011 : 207-222
Hall, Michael; Mishra, Yogesh; Schröder, Wolfgang P
2011
Journal of Structural Biology, Elsevier 2011, Vol. 176, (1) : 24-31
Lundberg, Erik; Storm, Patrik; Schröder, Wolfgang P; et al.
2011
Acta Crystallographica. Section F: Structural Biology and Crystallization Communications, International Union of Crystallography 2011, Vol. 67, (10) : 1203-1206
Mishra, Yogesh; Hall, Michael; Chaurasia, Neha; et al.
2011
Biochimica et Biophysica Acta, Elsevier 2011, Vol. 1814, (12) : 1880-1890
Ådén, Jörgen; Wallgren, Marcus; Storm, Patrik; et al.
2010
Encyclopedia of Life Sciences
Granlund, Irene; Hall, Michael; Schröder, Wolfgang P
2010
Proteomics, Wiley InterScience 2010, Vol. 10, (5) : 987-1001
Hall, Michael; Mata-Cabana, Alejandro; Åkerlund, Hans-Erik; et al.
2010
Journal of Proteomics, Elsevier 2010, Vol. 73, (5) : 965-975
Kjellsen, Trygve D; Shiryaeva, Liudmila; Schröder, Wolfgang P; et al.
2009
Plant Molecular Biology, SpringerLink 2009, Vol. 70, (3) : 273-281
Cain, Peter; Hall, Michael; Schröder, Wolfgang; et al.
2009
Plant and Cell Physiology, Oxford University Press 2009, Vol. 50, (2) : 191-202
Garcia Cerdan, Jose Gines; Sveshnikov, Dmitry; Dewez, David; et al.
2009
PLoS ONE, Vol. 4, (5) : e5649-
Granlund, Irene; Hall, Michael; Kieselbach, Thomas; et al.
2009
Plant and Cell Physiology, Oxford Journals 2009, Vol. 50, (11) : 1898-1910
Granlund, Irene; Storm, Patrik; Schubert, Maria; et al.
2009
Molecular Plant, Oxford University Press 2009, Vol. 2, (2) : 236-248
Pesaresi, Paolo; Scharfenberg, Michael; Weigel, Martin; et al.
2008
Biochimica et Biophysica Acta - Bioenergetics, Vol. 1777, (12) : 1501-9
Fey, Holger; Piano, Dario; Horn, Ruth; et al.
2008
Energy from the Sun - 14th International Congress on Photosynthesis : -
Hall, Michael; Schröder, Wolfgang; Kieselbach, Thomas
2008
Plant Proteomics: Technologies, Strategies, and Applications, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2008 : -
Kieselbach, Thomas; Schröder, Wolfgang
2007
Biochemistry, Vol. 46, (33) : 9432-42
Edvardsson, Anna; Shapiguzov, Alexey; Petersson, Ulrika A; et al.
2007
Photosynthesis Research, Springer 2007, Vol. 93, (1-3) : 101-109
Sveshnikov, Dmitry; Funk, Christiane; Schröder, Wolfgang
2006
Plant Journal, Vol. 47, (5) : 720-34
Goulas, Estelle; Schubert, Maria; Kieselbach, Thomas; et al.
2005
Photosynthesis Research, Dordrecht: Springer 2005, Vol. 84, (1-3) : 257-262
Ishikawa, Yasuo; Schröder, Wolfgang P; Funk, Christiane
2004
Molecular & Cellular Proteomics, Vol. 3, (6) : 586-95
Huang, Fang; Hedman, Erik; Funk, Christiane; et al.
2004
Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics, Vol. 1608, (2-3) : 75-96
Shia, Lan-Xin; Schröder, Wolfgang
2003
PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 100, (2) : 757-62
Carlberg, Inger; Hansson, Maria; Kieselbach, Thomas; et al.
2003
Photosynthesis Research, Vol. 78, (3) : 249-64
Kieselbach, Thomas; Schröder, Wolfgang
2003
Photosynthesis Research, Vol. 78, (3) : 181-93
Schröder, Wolfgang; Kieselbach, Thomas
2003
Journal of Biological Chemistry, Vol. 278, (15) : 13590-
Schubert, Maria; Petersson, Ulrika A; Haas, Brian J; et al.
2002
Journal of Biological Chemistry, Vol. 277, (10) : 8354-65
Schubert, Maria; Petersson, Ulrika A; Haas, Brian J; et al.

Forskningsprojekt

23 april 2008 till 31 december 2018