"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Wolfgang Schröder, © 2020 andre, André Graça

Wolfgang Schröder Lab

Forskargrupp Vi forskar på strukturen och funktionen hos det fotosyntetiska proteinkomplexet PSII.

I fotosyntesen omvandlar växter och alger energi från solljus till kemiskt bunden energi som stärkelse och cellulosa, varvid syre bildas som biprodukt. Processen är globalt mycket viktig, eftersom den ger näring och syre för allt liv på jorden och stabiliserar klimatet.

Hjärtat i den fotosyntetiska energiomvandlingen är proteinkomplexet Fotosystem II (PSII). PSII är en av de mest komplexa membranproteinkomplex som finns i naturen. Det katalyserar inte bara den ljusdrivna elektronöverföringsprocessen som leder till en klyvning av vatten till syre och protoner, utan det är också direkt ansvarigt för flera regleringsmekanismer av denna process.

Med hjälp av ett kryoelektronmikroskop kan man frysa biomolekyler mitt i deras rörelser och visualisera förlopp som man tidigare aldrig har kunnat erhålla. Vi har använt denna teknik för att få en detaljerade bild av PSII-komplexet från växten backtrav med en mycket hög upplösning (2.7Å) så att vi till och med kan se hur de olika klorofyllmolekylerna är bundna till komplexet.

I detta projekt vill vi använda denna strukturbestämningsmetod för att studera hur komplexet förändras strukturellt för att minska effekterna av starkt ljus, och hur växten kan koppla bort delar av fotosystemet för att minska energiförlusterna och skadorna av det starka ljuset.

Forskningsledare

Wolfgang Schröder
Professor emeritus, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 69 74

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen

Forskningsområde

Kemi
Senast uppdaterad: 2022-12-12