"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Proteinernas betydelse för fotosyntesen

Forskningsprojekt I kloroplasterna sker hos högre växter de fotosyntetiska reaktionerna som ger kolhydrater med syrgas som biprodukt. Denna organell består av flera olika membraner, som bildar en mycket sinnrik struktur för att på bästa sätt fånga upp solens energi.

Det inre membranet, tylakoidmembranet, bildar två typer av regioner, en struktur med staplade membraner, som kallas för grana, och ett utdraget lamellmembran, som kallas för stroma. Tylakoidmembranet innesluter den så kallade lumen. Detta inneslutna område har sedan länge varit känt som ett slags “protonlager” där dessa pumpas in under den fotosyntetiska ljusreaktionen. När dessa sedan släpps ut genom ett speciellt ATP-syntetiserande komplex bildas den energirika föreningen ATP.

Projektansvarig

Projektöversikt

Projektperiod:

2008-04-23 2018-12-31

Finansiering

Finansår , 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

huvudman: Wolfgang Schröder , finansiär: EU, y2003: , y2004: 600, y2005: 600, y2006: 300, y2007: , y2008: , y2009: , y2010: , y2011: ,

huvudman: Wolfgang Schröder, finansiär: Vetenskapsrådet, y2003: 350, y2004: 350, y2005: , y2006: , y2007: , y2008: , y2009: , y2010: , y2011: ,

huvudman: Wolfgang Schröder , finansiär: Carl Tryggers stiftelse, y2003: 400, y2004: , y2005: , y2006: , y2007: , y2008: , y2009: , y2010: , y2011: ,

huvudman: Wolfgang Schröder , finansiär: FORMAS, y2003: , y2004: , y2005: 473, y2006: 473, y2007: 473, y2008: , y2009: , y2010: , y2011: ,

huvudman: Thomas Kieselbach, Wolfgang Schröder, Gunnar Wingsle, Karin Ljung, finansiär: VR, KFI, y2003: , y2004: , y2005: , y2006: , y2007: , y2008: 3400, y2009: , y2010: , y2011: ,

huvudman: Jan Dekker, Wolfgang Schröder m fl, finansiär: MCRTN EU INTRO2, y2003: , y2004: , y2005: , y2006: 200, y2007: 200, y2008: 200, y2009: 200, y2010: 200, y2011: ,

huvudman: Jenny Reanult, Wolfgang Schröder, Thomas Kieselbach m fl, finansiär: COST FA0603, y2003: , y2004: , y2005: , y2006: , y2007: 50, y2008: 50, y2009: 50, y2010: 50, y2011: 50,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Kemiska institutionen, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Forskningsområde

Kemi

Projektbeskrivning

I mitten av 1990-talet kunde forskargruppen visa att detta protonlager även innehåller en rad olika proteiner. Genom att utveckla en specifik separationsmetod och sedan separera innehållet genom tvådimensionella geler fann vi att det fanns närmare 100 olika proteiner i lumen. Denna upptäckt ändrade i ett slag helt uppfattningen av denna del av den fotosyntetiska processen. Frågan är nu istället vad gör alla dessa proteiner i lumen? Det är flera mycket ovanliga proteiner som identifierats, dock har de flesta helt okända funktioner.

Forskargruppen vill nu genomföra specifika funktionsanalyser av dessa proteiner för att förstå vad de gör och varför de finns just i lumen. Några av delmålen är:
1. Hur förändras lumenproteinerna under olika stress (ljus, kyla) situationer?
2. Vad händer med lumen om något eller några av proteinerna muteras bort? Kan andra proteiner överta deras funktioner?
Senast uppdaterad: 2019-11-04