Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor

Inom området har vi ett övergripande ansvar för att stödja universitetets ledning, chefer och HR-stöd i det systematiska arbetsmiljö- och lika villkorsarbetet. Syftet med våra insatser är att bidra till en god och hållbar social och organisatorisk arbetsmiljö på lika villkor för medarbetare och studenter.

Kontaktpersoner