Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Personalenheten

Här hittar du en lista på alla anställda vid Personalenheten.

Anställda medarbetare

Anna Mothander
Telefon
090-786 66 78

Områdeschef för Kompetensförsörjning och ledarutveckling. Programansvarig för Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL), projektledare för värdegrundsprojektet.

Birgitta Berglund
Telefon
090-786 62 77

Arbetar med systemadministration för Primula/PASS, är sidansvarig för löneadministrationens sidor på medarbetarwebben och

handlägger löner för mestadels institutioner inom förvaltningen.

 

Carina Mattsson
Telefon
090-786 57 31

Jag är HR-strateg vid Personalenheten. Mitt huvudsakliga område är strategisk kompetensförsörjning i allmänhet och lärarrekrytering i synnerhet.

Cecilia Norberg
Telefon
090-786 55 82

Handlägger löner för institutioner inom medicinska fakulteten. Är med i utbildningsgruppen vid löneenheten som utbildar i lönesystemet Primula samt granskarutbildning.

Elisabeth Persson
Telefon
090-786 56 62

Handlägger löner för institutioner inom Medfak. Ingår i utbildningsgruppen för Primula och granskarutbildning.

Elizabet Westerlund
Telefon
090-786 97 14

Jag arbetar som kommunikatör hos personalenheten för olika HR-relaterade projekt. Jag arbetar även deltid som kommunikatör för International Office.

Ennie Boberg
Telefon
090-786 80 70
Eva-Marie Åslin
Telefon
090-786 65 38

Jag arbetar som lönespecialist vid Personalenheten. Hanterar ärenden gällande Särskild inkomstskatt (SINK) och utbetalning av löner till utländska medborgare.

Jeanette Lövqvist
Telefon
090-786 53 79

Områdeschef för området Arbetsmiljö, Hälsa och Lika villkor (AHL). 

Johanna Köpsen
Telefon
090-786 71 47

Som HR-strateg vid personalenheten arbetar jag främst med omställning och som samordnare för lokala utvecklingsfonden (LUF).

Lars Mähler
Telefon
090-786 52 38

Jag jobbar i huvudsak som arbeträttslig expert, exempelvis förhandlingar vid omställning pga arbetsbrist/ persoliga skäl och avtals/ arbetsrättsliga frågor och utredningar.    

Lars Nordlander

Personalchef vid Umeå universitet sedan januari 2016. Tidigare prefekt vid institutionen för socialt arbete. Disputerade 2006 med avhandlingen "Socialarbetares kunskapsanvändning i praktiken".

Linda Johnson
Telefon
090-786 55 04

Arbetar med stöd i frågor som rör systematiskt arbetsmiljöarbete, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön eller rehabilitering.

Linda Taawo
Telefon
090-786 79 77

Mitt uppdrag innebär dels att vara stöd i HR-frågor till chefer inom universitetsförvaltningen (ITS, Ekonomienheten, Universitetsledningens kansli samt Personalenheten) och arbete inom lönebildningsområdet ex. med lönekartläggning och befattningsklassificering. Jag arbetar även som systemförvaltare för bemanningsplaneringssystemet (BPS). 

Malin Degerman
Telefon
090-786 92 52

Jag är områdeschef för löneadministrationen och arbetar med kollektivavtalsrådgivning, förhandlingar och lönebildning.

Matts Björklund
Telefon
090-786 99 89
Mikaela Hammarstedt

Arbetar som chefsstöd inom HR till några av universitetsförvaltningens enheter, Internrevisionen, Lärarhögskolan, Curiosum samt Arcum. 

Mona Ståhl
Telefon
090-786 63 42
Per Sandin
Telefon
090-786 65 68
Pernilla Jansson
Telefon
090-786 62 25

HR-strateg. Arbetar med stöd i frågor som rör systematiskt arbetsmiljöarbete, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och rehabilitering.

Pernilla Jonsson
Telefon
090-786 79 58
Rosita Nilsson
Telefon
090-786 54 69

Stöd till HR/chefer kring internationella medarbetare. Chefsstöd inom HR till International Office, Ekonomienheten, Universitetsledningens kansli och Enhetenf för forskning och samverkan.

Sandra Göransson
Telefon
090-786 62 01

Jag arbetar som Lönespecialist på Personalenheten.

 

 

Susanne Sundqvist
Telefon
090-786 90 09

Som HR-strateg vid Personalenheten arbetar jag främst inom området lönebildning med arbetsgivarfrågor såsom lönebildning, förhandlingar av t.ex. lokala kollektivavtal, partssamverkan m.m.

 

Tatja Anundsson
Telefon
090-786 70 30

Arbetar som chefsstöd inom HR till Universitetsdirektör, Enheten för forskningsstöd och samverkan, Studentcentrum, International Office, Lokalförsörjningsenheten samt Universitetsservice. 

Torbjörn Forsberg
Telefon
090-786 70 80

Stöd till HR och internationella medarbetare vid rekrytering, mottagande och introduktion (International Staff Support). Verksam inom området för kompetensförsörjning- och ledarutveckling. 

Ulla Nordlinder

I min roll som utvecklingsledare på personalenheten arbetar jag främst med organisations- och verksamhetsutveckling.