Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Personalenheten

Här hittar du en lista på alla anställda vid Personalenheten.

Anställda medarbetare

Anna Mothander
Telefon
090-786 66 78

Områdeschef för Kompetensförsörjning och ledarutveckling. Programansvarig för Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL), projektledare för värdegrundsprojektet.

Birgitta Berglund
Telefon
090-786 62 77
Carina Mattsson
Telefon
090-786 57 31

HR-strateg vid Personalenheten, Umeå universitet

Caroline Henrysson

Jag arbetar strategiskt inom kompetensförsörjning och är systemansvarig för universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Förutom detta är jag central samordnare inom lika villkor.

Cecilia Norberg
Telefon
090-786 55 82
Elisabeth Persson
Telefon
090-786 56 62
Ellinor Nordsvahn
Telefon
090-786 52 07
Eva-Marie Åslin
Telefon
090-786 65 38
Johanna Köpsen
Telefon
090-786 71 47

Som HR-strateg vid personalenheten arbetar jag främst med omställning och som samordnare för lokala utvecklingsfonden (LUF).

Lars Mähler
Telefon
090-786 52 38
Lars Nordlander

Personalchef vid Umeå universitet sedan januari 2016. Tidigare prefekt vid institutionen för socialt arbete. Disputerade 2006 med avhandlingen "Socialarbetares kunskapsanvändning i praktiken".

Linda Johnson
Telefon
090-786 55 04

Jag arbetar som administrativ chef vid institutionerna Pedagogik, Psykologi och Sociologi.

Linda Taawo
Telefon
090-786 79 77
Malin Degerman
Telefon
090-786 92 52
Matts Björklund
Telefon
090-786 99 89

Jag är leg. psykolog och arbetar med chefs- och ledarutveckling. En del är Umeå universitets Chefs- och Ledarutvecklingsprogram (UCL), en annan är karriärstöd till forskare (ReaL-programmet).

Mikaela Hammarstedt

Arbetar som chefsstöd inom HR till några av universitetsförvaltningens enheter, Internrevisionen, Lärarhögskolan, Curiosum samt Arcum. 

Mona Ståhl
Telefon
090-786 63 42
Pernilla Jansson
Telefon
090-786 62 25

Arbetar med stöd i frågor som rör systematiskt arbetsmiljöarbete, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön eller rehabilitering.

Pernilla Jonsson
Telefon
090-786 79 58
Rosita Nilsson
Telefon
090-786 54 69

Stöd till HR och internationella medarbetare vid rekrytering, mottagande och introduktion. Har kompetens inom migrationsfrågor, försäkringar och arbetsvillkor.

Sandra Göransson
Telefon
090-786 62 01
Sara Rambe
Telefon
090-786 63 78

Administrerar Umeå universitets chefs- & ledarutvecklingsprogram UCL, Chefsintroduktionen, Nyfiken på ledarskap, ReaL &  svenska introduktionsutbildningen m.fl. 

Tatja Anundsson
Telefon
090-786 70 30
Thomas Wahlström
Telefon
090-786 66 85

Samordnare för arbetet med lika villkor för Umeå universitet samt handläggare för Studenträttsliga frågor

Torbjörn Forsberg
Telefon
090-786 70 80

Stöd till HR och internationella medarbetare vid rekrytering, mottagande och introduktion (International Staff Support). Verksam inom området för kompetensförsörjning- och ledarutveckling. 

Ulla Nordlinder

I min roll som utvecklingsledare på personalenheten arbetar jag främst med organisations- och verksamhetsutveckling.