"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid Personalenheten

Här hittar du en lista på alla anställda vid Personalenheten.

Anställda medarbetare

Anna Mothander
Telefon
090-786 66 78

Områdeschef för Kompetensförsörjning och ledarutveckling. Programansvarig för Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL), projektledare för värdegrundsprojektet.

Anna-Lill Drugge
Telefon
090-786 99 43

Jag är doktor i historia och universitetslektor i samiska studier. Min forskning rör samiskt samhälle i relation till genus, representation och media, etik i urfolksforskning samt samisk utbildning.

Birgitta Berglund
Telefon
090-786 62 77

Arbetar med systemadministration för Primula/PASS, är sidansvarig för löneadministrationens sidor på medarbetarwebben och

handlägger löner för mestadels institutioner inom förvaltningen.

 

Carina Mattsson
Telefon
090-786 57 31

Jag är HR-strateg vid Personalenheten. Mitt huvudsakliga område är strategisk kompetensförsörjning i allmänhet och lärarrekrytering i synnerhet.

Elisabeth Persson
Telefon
090-786 56 62

Handlägger löner för institutioner inom Medfak. Ingår i utbildningsgruppen för Primula och granskarutbildning.

Gabrielle Grahl
Telefon
090-786 53 48

Jag arbetar med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor vid Personalenheten.

Jeanette Lövqvist
Telefon
090-786 53 79

Områdeschef för området Arbetsmiljö, Hälsa och Lika villkor (AHL). 

Johanna Köpsen
Telefon
090-786 71 47

Som HR-strateg vid personalenheten arbetar jag främst med omställning och som samordnare för lokala utvecklingsfonden (LUF).

Jon Moen
Telefon
090-786 96 47

Jag forskar om en hållbar markanvändning med fokus på rennäring och konflikter med andra markanvändare. Jag är också ansvarig för Umeå universitets forskningsledarprogram, ReaL.

Lars Mähler
Telefon
090-786 52 38

Jag jobbar i huvudsak som arbetsrättslig expert, exempelvis förhandlingar vid omställning p.g.a. arbetsbrist/personliga skäl och avtals-/arbetsrättsliga frågor och utredningar.    

Lars Nordlander

Personalchef vid Umeå universitet sedan januari 2016. Tidigare prefekt vid institutionen för socialt arbete. Disputerade 2006 med avhandlingen "Socialarbetares kunskapsanvändning i praktiken".

Linda Johnson
Telefon
090-786 55 04

Arbetar med stöd i frågor som rör systematiskt arbetsmiljöarbete, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön eller rehabilitering.

Malin Degerman
Telefon
090-786 92 52

Jag är områdeschef för löneadministrationen och arbetar med kollektivavtalsrådgivning, förhandlingar och lönebildning.

Marcus Karlsson
Telefon
090-786 75 59
Mikaela Hammarstedt

Arbetar som chefsstöd inom HR till några av universitetsförvaltningens enheter, Internrevisionen, Lärarhögskolan, Curiosum samt Arcum. 

Moa Eirell

Arbetar som administratör på Personalenheten. 

Mona Ståhl
Telefon
090-786 63 42
Mona Westman
Telefon
090-786 64 57
Monica Lundgren
Telefon
090-786 97 71
Pernilla Jansson
Telefon
090-786 62 25

HR-strateg. Arbetar med stöd i frågor som rör systematiskt arbetsmiljöarbete, den organisatoriska och sociala arbetsmiljön och rehabilitering.

Pernilla Jonsson
Telefon
090-786 79 58
Robert Hallöf
Telefon
090-786 68 92

Jag arbetar med arbetsrättsliga frågor, främst ärenden som rör diskriminering och kränkande särbehandling

Sandra Göransson
Telefon
090-786 62 01

Jag arbetar som Lönespecialist på Personalenheten.

 

 

Susanne Sundqvist
Telefon
090-786 90 09

Som HR-strateg vid Personalenheten arbetar jag främst inom området lönebildning med arbetsgivarfrågor såsom lönebildning, förhandlingar av t.ex. lokala kollektivavtal, partssamverkan m.m.

 

Tatja Anundsson
Telefon
090-786 70 30

Arbetar som chefsstöd inom HR till Universitetsdirektör, Enheten för forskningsstöd och samverkan, Studentcentrum, International Office, Lokalförsörjningsenheten samt Universitetsservice. 

Therese Holmgren

Sekreterare vid universitetets centrala samverkansgrupp, CSG.  Förvaltare för systemet EduAdmin som hanterar interna utbildningar och nätverksträffar inom förvaltningen och Umeå universitet. 

Therese Isaksson
Telefon
090-786 80 65
Therése Stark
Telefon
090-786 58 03
Torbjörn Forsberg
Telefon
090-786 70 80

Stöd till HR och internationella medarbetare vid rekrytering, mottagande och introduktion (International Staff Support). Verksam inom området för kompetensförsörjning- och ledarutveckling. 

Senast uppdaterad: 2022-10-26