Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 9 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Personal vid Personalenheten

Här hittar du en lista på alla anställda vid Personalenheten.

Anställda medarbetare

Anna Mothander, HR-strateg
Telefon
090-786 66 78

Områdeschef för Kompetensförsörjning och ledarutveckling. Programansvarig för Umeå universitets chefs- och ledarutvecklingsprogram (UCL), projektledare för värdegrundsprojektet.

Birgitta Berglund, system/lönespecialist
Telefon
090-786 62 77
Britta Lundgren, seniorkonsult

Jag är professor i etnologi sedan 1999. Jag arbetar med forskningsprojekt som på olika sätt rör etnologins och humanioras plats i samhälle och vetenskap. Under perioden 2016-2018 är jag ledamot i Vetenskapsrådets styrelse.

Caroline Henrysson, HR-strateg

Jag arbetar strategiskt inom kompetensförörjning och är systemansvarig för universitetets rekryteringsverktyg Varbi. Förutom detta är jag central samordnare inom lika villkor.

Johanna Köpsen, HR-strateg
Telefon
090-786 71 47

Som HR-strateg vid personalenheten arbetar jag främst med omställning och som samordnare för lokala utvecklingsfonden (LUF).

Jonas Lidström, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 88 02

Innehållsansvarig för intranätet Aurora. 

Lars Nordlander, personalchef

Personalchef vid Umeå universitet sedan januari 2016. Tidigare prefekt vid institutionen för socialt arbete. Disputerade 2006 med avhandlingen "Socialarbetares kunskapsanvändning i praktiken".

Linda Taawo, HR-specialist
Telefon
090-786 79 77
Matts Björklund, seniorkonsult
Telefon
090-786 99 89

Jag är leg. psykolog och arbetar med chefs- och ledarutveckling. En del är Umeå universitets Chefs- och Ledarutvecklingsprogram (UCL), en annan är karriärstöd till forskare (ReaL-programmet).

Mikaela Hammarstedt, HR-strateg

Arbetar som samordnare inom området lika villkor samt som HR-stöd till några av universitetsförvaltningens chefer.

Rosita Nilsson, HR-strateg

Stöd till HR och internationella medarbetare vid rekrytering, mottagande och introduktion. Har kompetens inom migrationsfrågor, försäkringar och arbetsvillkor.

Sara Rambe, administratör
Telefon
090-786 63 78

Administrerar Umeå universitets chefs- & ledarutvecklingsprogram UCL, Chefsintroduktionen, Nyfiken på ledarskap, ReaL &  svenska introduktionsutbildningen m.fl. 

Thomas Wahlström, övrig/annan befattning
Telefon
090-786 66 85

Samordnare för arbetet med lika villkor för Umeå universitet

Ulla Nordlinder, utvecklingsledare
Telefon
090-786 69 33

I min roll som utvecklingsledare på personalenheten arbetar jag främst med organisations- och verksamhetsutveckling.