Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid planeringsenheten

Anställda medarbetare

Anna Tjernberg
Telefon
090-786 55 48

Jag arbetar med administrativt stöd till universitetsledningen och som sekreterare till universitetsdirektör samt bitr. universitetsdirektör. Jag arbetar även som webbproducent.

Carina Henningsson
Telefon
090-786 56 63

Som controller på Planeringsenheten arbetar jag i huvudsak med övergripande ekonomi- och budgetfrågor samt med ekonomiuppföljning för Umeå universitet.

Carl Larsson
Telefon
090-786 64 60

Som utredare arbetar jag bland annat med regler och styrdokument, beredning av ärenden och framtagande av underlag till universitetsledning, samt olika former av verksamhetsuppföljning.

Daniel Andersson

Jag ansvarar för ledningskoordination (rektors samordnare), gatekeeping och hantering av universitetets övergripande processer avseende ärende- och beslutshantering.

Elin Wiklund
Telefon
090-786 60 59

Jag arbetar som sekreterare till universitetsdirektör och bitr. universitetsdirektör

Telefon
090-786 53 24

Doktorandkoordinator, utredare, omvärldsbevakare

Fredrik Georgsson
Telefon
090-786 54 79

Kvalitetsutvecklare. Sitter också i styrelsen för SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs).

Isabelle Riby
Telefon
090-786 60 96

Jag arbetar med ekonomifrågor som bl.a. budget, prognos, bokslut, redovisningsmodellen och uppföljningar.

Johanna Blomström
Telefon
090-786 74 95

Jag arbetar som utredare på planeringsenheten i huvudsak med forskningsfrågor och intern miljörevision. Jag är handläggare för det forskningsstrategiska rådet (FOSTRA) och arbetar med profilområden.

 

Katarina Andersson
Telefon
090-786 63 27

Sekreterare till rektor

Per Nilsson
Telefon
090-786 68 66

Huvudsakliga arbetsuppgifter universitetsgemensamma projekt, evenemang, säkerhetsanalys, andra utredningsfrågor.

Susanne Fahlgren
Telefon
090-786 56 31

Jag arbetar som chef med ansvar för verksamheten, personal och budget och är adjungerad till universitetets ledningsgrupp. Jag ingår även i det nationella nätverket av planeringschefer.