"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Personal vid planeringsenheten

Anställda medarbetare

Telefon
090-786 63 30

Ekonomisamordnare

WASP-HS – The Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (wasp-hs.org)

Carina Henningsson
Telefon
090-786 56 63

Jag är biträdande enhetschef på Planeringsenheten med ansvar för verksamhetsområden såsom universitetsövergripande ekonomi- och budgetfrågor, verksamhetsplanering och uppföljning, samt ledningsstöd. .

Daniel Andersson

Jag ansvarar för ledningskoordination (rektors samordnare), gatekeeping och hantering av universitetets övergripande processer avseende ärende- och beslutshantering.

Elin Wiklund
Telefon
090-786 60 59
Telefon
090-786 53 24

Doktorandkoordinator, utredare, omvärldsbevakare, donationshandläggare

Fredrik Georgsson
Telefon
090-786 54 79

Kvalitetsutvecklare. Sitter också i styrelsen för SEFI (Société Européenne pour la Formation des Ingénieurs).

Insa Wemheuer
Telefon
090-786 99 70

Utredare med inriktning mot forskningsinfrastruktur som ger kvalificerat administrativt stöd till universitetsledningens arbete med forskningsfrågor

Isabelle Riby
Telefon
090-786 60 96

Jag arbetar med ekonomifrågor som bl.a. budget, prognos, bokslut, redovisningsmodellen och uppföljningar.

Johanna Blomström
Telefon
090-786 74 95

Jag arbetar som utredare på planeringsenheten med forskningsstrategiska frågor och miljörevision. Jag är handläggare för det forskningsstrategiska rådet (FOSTRA) och profilområden.  

 

Katarina Andersson
Telefon
090-786 63 27

Sekreterare till rektor

Maria Hanell
Telefon
090-786 80 99
Sara Rambe
Telefon
090-786 63 78

Jag arbetar som sekreterare till universitetsdirektör, bitr. universitetsdirektör, prorektor och vice rektorer.

Thomas Wahlström
Telefon
090-786 66 85
Senast uppdaterad: 2023-01-30