"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anvisningar dokumenthanteringsplan

Typ: Anvisningar
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-2067-22
Giltig: 2023-09-15 tills vidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-09-08
Ersätter dokument: FS 1.1-962-18, FS 1.1-2031-20, FS 1.1-2351-20, FS 1.1-253-21, FS 1.1-351-21 FS 1.1-440-21, FS 1.1-53-22