Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Arkiv och diarium

Arkiv och bevarande av handlingar

Regler för att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i elektronisk form

Regler för att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i elektronisk form

Regeln beskriver att myndigheten har rätt att ta ut avgift även för handlingar i elektronisk form vid begäran om allmän handling.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-923-16
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-05-24
Ersätter dokument: Inget

Regler för att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i elektronisk form

Tillämpningsbeslut - Föreskrift om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om
tjänst

Tillämpningsbeslut - Föreskrift om gallring och återlämnande av handlingar vid ansökan om tjänst

Regel om hantering av post vid anställds frånvaro mm

Regel om hantering av post vid anställds frånvaro mm

Regeln beskriver hur personadresserad post ska hanteras vid anställds frånvaro samt hur e-post ska hanteras vid planerad frånvaro.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1.2-1109-14
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-11-11
Ersätter dokument: 104-1005-12

Regel om hantering av post vid anställds frånvaro mm

Klassificeringsstruktur v 2.1

Klassificeringsstruktur v 2.1

Detta är plan över hur universitetets information ska struktureras. Den används både för diarieföring inom myndigheten och som bas för att upprätta en arkivförteckning.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 2.4.2.1-1910-14
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2014-12-19
Ersätter dokument: 100-2035-13

Klassificeringsstruktur v 2.1

Regel för bevarande av elektroniska handlingar

Regel för bevarande av elektroniska handlingar

Dokumenthanteringsplaner

Dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Regeln är en plan som beskriver hur information som är tillfälligt eller av låg vikt ska hanteras

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1.2-633-14
Giltig: 2014-04-29 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-04-29
Ersätter dokument: 104-1172-11

Dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Dokumenthanteringsplan ‐ Bedriva forskning

Dokumenthanteringsplan - bedriva forskning

Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå

Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå

Enligt rådande föreskrifter ska alla myndigheter ha en väl fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som uppkommit inom verksamhetsområdet utbildning på grund och avancerad nivå.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-1969-18
Giltig: 2018-10-16 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-10-16
Ersätter dokument: Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå FS 1.1- 914-16

Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå

Dokumenthanteringsplan för uppdragsutbildning

Dokumenthanteringsplan för uppdragsutbildning

Regeln är en plan över hur den information som skapas inom uppdragsutbildning ska hanteras i ett bevarande eller gallringsperspektiv.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-1570-15
Giltig: 2015-11-03 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2015-11-03
Ersätter dokument: -

Dokumenthanteringsplan för uppdragsutbildning

Regel - Dokumenthanteringsplan för att tillhandahålla verksamhetsstöd - Administrera ekonomi och personal

 

Regel - Dokumenthanteringsplan för att tillhandahålla verksamhetsstöd - Administrera ekonomi och personal

Enligt rådande föreskrifter ska alla myndigheter ha en väl fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som uppkommit inom verksamhetsområdena tillhandahålla verksamhetsstöd - administrera ekonomi och personal.

Typ: Regel
Diarienummer: FS 1.1-1176-19
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-18
Ersätter dokument: DNR 100-4061-08, 100-2413-10 och FS 1.1-331-16

Regel - Dokumenthanteringsplan för att tillhandahålla verksamhetsstöd - Administrera ekonomi och personal

Regel - dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå

Regel - dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå

Enligt rådande föreskrifter ska alla myndigheter ha en fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som uppkommit inom verksamhetsområdet utbildning på forskarnivå.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Diarienummer: FS 1.1-869-19
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2019-06-04

Regel - Dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå