"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkiv och diarium

Arkiv och bevarande av handlingar

Avgifter för kopior av allmänna handlingar i elektronisk form

Regler för att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i elektronisk form

Regeln beskriver att myndigheten har rätt att ta ut avgift även för handlingar i elektronisk form vid begäran om allmän handling.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-923-16
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-05-24
Ersätter dokument: Inget

Regler för att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i elektronisk form

Bevarande av elektroniska handlingar

Regel för bevarande av elektroniska handlingar

Enligt rådande föreskrifter ska samtliga myndigheter ha en väl fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs de åtgärder som Umeå universitet kommer att vidta för att säkerställa bevarandet av myndighetens elektroniska handlingar. Med åtgärder avses framställning, överföring, hantering, förvaring och vård under den tid som handlingarna ska bevaras.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-1781-18
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-11-13
Ersätter dokument: Inget

Regler för bevarande av elektroniska handingar

Bevarandekrav på nya IT-system

Handläggningsordning för bevarandekrav på nya IT-system

Umeå universitet är skyldigt att i enlighet med rådande regler och föreskrifter garantera att myndighetens elektroniska handlingar hanteras och bevaras på ett korrekt sätt. För att kunna säkerställa en korrekt hantering så har denna handläggningsordning tagits fram för vilka krav som ska ställas vid anskaffning eller utveckling av ett nytt IT-system, samt vid avveckling eller vidareutveckling av ett gammalt IT-system.

Typ: Annat
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-2352-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-08
Ersätter dokument: Nyinrättat

Bevarandekrav på nya IT-system

Hantering av post vid anställds frånvaro

Regel om hantering av post vid anställds frånvaro mm

Regeln beskriver hur personadresserad post ska hanteras vid anställds frånvaro samt hur e-post ska hanteras vid planerad frånvaro.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1.2-1109-14
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-11-11
Ersätter dokument: 104-1005-12

Regel om hantering av post vid anställds frånvaro m.m

Klassificeringsstruktur

Klassificeringsstruktur v 2.1

Detta är plan över hur universitetets information ska struktureras. Den används både för diarieföring inom myndigheten och som bas för att upprätta en arkivförteckning.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 2.4.2.1-1910-14
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2014-12-19
Ersätter dokument: 100-2035-13

Klassificeringsstruktur v 2.1

 

Dokumenthanteringsplaner

Bedriva forskning

Dokumenthanteringsplan ‐ Bedriva forskning

Regeln är en plan över hur den information som skapas inom processen för att bedriva forskning ska hanteras i ett bevarande eller gallringsperspektiv.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-962-18
Giltig: 2018-06-07 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-06-07
Ersätter dokument: 100-1012-13

Dokumenthanteringsplan - Bedriva forskning

Bedriva samverkan

Dokumenthanteringsplan- Bedriva samverkan

Regeln är en plan över hur den information som skapas inom verksamhetsområdet bedriva samverkan ska hanteras i ett bevarande eller gallringsperspektiv.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-253-21
Giltig: 2021-02-09 - Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-02-09
Ersätter dokument: FS 1.1-1570-15

Dokumenthanteringsplan - Bedriva samverkan

Handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Regeln är en plan som beskriver hur information som är tillfälligt eller av låg vikt ska hanteras

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-440-21
Giltig: 2021-03-09 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-03-09
Ersätter dokument: FS 1.1.2-633-14

Dokumenthanteringsplan för handlingar av tillfällig och ringa betydelse

Leda och planera verksamhet

Dokumenthanteringsplan - Leda och planera verksamhet

Enligt rådande föreskrifter ska alla myndigheter ha en väl fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som uppkommit inom verksamhetsområdet leda och planera verksamhet. Mer information om dokumenthanteringsplanen finns att erhålla hos arkivfunktionen.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-2031-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-11-17
Ersätter dokument: Inget

Dokumenthanteringsplan - Leda och planera verksamhet

Tillhandahålla verksamhetsstöd

Dokumenthanteringsplan - Tillhandahålla verksamhetsstöd

Enligt rådande föreskrifter ska alla myndigheter ha en väl fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som uppkommit inom verksamhetsområdet tillhandahålla verksamhetsstöd.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-2351-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-08
Ersätter dokument: FS 1.1-1176-19

Dokumenthanteringsplan - Tillhandahålla verksamhetsstöd

Utbildning på forskarnivå

Dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå

Enligt rådande föreskrifter ska alla myndigheter ha en fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som uppkommit inom verksamhetsområdet utbildning på forskarnivå.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-53-22
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-03-04

Dokumenthanteringsplan för utbildning på forskarnivå

Utbildning på grund och avancerad nivå

Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå

Enligt rådande föreskrifter ska alla myndigheter ha en väl fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs på ett konkret sätt hur myndigheten ska hantera de allmänna handlingar som uppkommit inom verksamhetsområdet utbildning på grund och avancerad nivå.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-351-21
Giltig: 2021-06-15 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-06-15
Ersätter dokument: Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå FS 1.1- 1696-18

Dokumenthanteringsplan för utbildning på grund och avancerad nivå

Senast uppdaterad: 2023-03-30