"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Arkiv och diarium

Arkivbeskrivning för Umeå universitet

Arkivbeskrivning för Umeå universitet

Enligt rådande föreskrift ska alla arkivbildande myndigheter ha en redovisning som har funktionen av att ge insyn i verksamheten för utomstående och ge en överblick över vad som finns.

Typ: Anvisningar
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 2.4.2-2240-23
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2022-03-04
Ersätter dokument: Fs 2.4.2-981-16

Arkivbeskrivning för Umeå universitet

Avgifter för kopior av allmänna handlingar i elektronisk form

Regler för att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i elektronisk form

Regeln beskriver att myndigheten har rätt att ta ut avgift även för handlingar i elektronisk form vid begäran om allmän handling.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-923-16
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2016-05-24
Ersätter dokument: Inget

Regler för att ta ut avgifter för kopior av allmänna handlingar i elektronisk form

Bevarande av elektroniska handlingar

Regel för bevarande av elektroniska handlingar

Enligt rådande föreskrifter ska samtliga myndigheter ha en väl fungerande informationshantering. I den här regeln beskrivs de åtgärder som Umeå universitet kommer att vidta för att säkerställa bevarandet av myndighetens elektroniska handlingar. Med åtgärder avses framställning, överföring, hantering, förvaring och vård under den tid som handlingarna ska bevaras.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-1781-18
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-11-13
Ersätter dokument: Inget

Regler för bevarande av elektroniska handingar

Bevarandekrav på nya IT-system

Handläggningsordning för bevarandekrav på nya IT-system

Umeå universitet är skyldigt att i enlighet med rådande regler och föreskrifter garantera att myndighetens elektroniska handlingar hanteras och bevaras på ett korrekt sätt. För att kunna säkerställa en korrekt hantering så har denna handläggningsordning tagits fram för vilka krav som ska ställas vid anskaffning eller utveckling av ett nytt IT-system, samt vid avveckling eller vidareutveckling av ett gammalt IT-system.

Typ: Annat
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-2352-20
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-12-08
Ersätter dokument: Nyinrättat

Bevarandekrav på nya IT-system

Hantering av post vid anställds frånvaro

Regel om hantering av post vid anställds frånvaro mm

Regeln beskriver hur personadresserad post ska hanteras vid anställds frånvaro samt hur e-post ska hanteras vid planerad frånvaro.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1.2-1109-14
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2014-11-11
Ersätter dokument: 104-1005-12

Regel om hantering av post vid anställds frånvaro m.m

Klassificeringsstruktur

Klassificeringsstruktur v 2.1

Detta är plan över hur universitetets information ska struktureras. Den används både för diarieföring inom myndigheten och som bas för att upprätta en arkivförteckning.

Typ: Regel
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 2.4.2.1-1910-14
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2014-12-19
Ersätter dokument: 100-2035-13

Klassificeringsstruktur v 2.1

 

Dokumenthanteringsplan

Anvisningar dokumenthanteringsplan

Anvisningar dokumenthanteringsplan

I följande anvisningar beskrivs hur Umeå universitet ska hantera de allmänna handlingar som inkommit till myndigheten eller upprättats inom Umeå universitets verksamhetsområden, utifrån fastställd klassificeringsstruktur.

Typ: Anvisningar
Ansvarig: Universitetsledningens kansli
Område: Arkiv och diarium
Diarienummer: FS 1.1-2067-22
Giltig: 2023-09-15 tills vidare
Beslutad av: Universitetsdirektör
Fastställd: 2023-09-08
Ersätter dokument: FS 1.1-962-18, FS 1.1-2031-20, FS 1.1-2351-20, FS 1.1-253-21, FS 1.1-351-21 FS 1.1-440-21, FS 1.1-53-22

Anvisningar dokumenthanteringsplan

Senast uppdaterad: 2023-12-20