"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum)

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1095-21
Giltig: 2021-07-01-2027-06-30
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-05-18
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen arktiskt centrum vid Umeå universitet fastställd av rektor den 4 december 2012 (UMU 103-2809- 12)