"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för högpresterande beräkningscentrum norr (HPC2N)

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-682-20
Giltig: 2020-04-07 - 2024-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-04-07
Ersätter dokument: Instruktion för centrumbildningen HPC2N – High Performance Computing Center North fastställd av rektor den 4 november 2014.