"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Instruktion för Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts)

Typ: Instruktion
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Beslutsstruktur, delegation och organisation
Diarienummer: FS 1.1-1297-23
Giltig: 2022-03-01 – 2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-06-22
Ersätter dokument: Instruktion för Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts), fastställd av rektor 12 december 2019 (FS 1.1-2272-19)