Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1142-19
Giltig: 2020-11-03 - tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2020-11-03
Ersätter dokument: Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet (FS 1.1- 1570-16) beslutad av rektor 2016-12-20. Rektors delegation till internrevisionschef (FS 1.1–1570-16) beslutad av rektor 2018-05-08 Beslut angående delegering av ansvar för yttre och inre miljö enligt miljölagstiftningen vid Umeå universitet (UMU 103-2365-00) beslutad av rektor 2000-11-22 Organisation och ansvar miljöledning vid Umeå universitet beslutad av rektor 2005-02-01