"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet

Typ: Regel
Ansvarig: Planeringsenheten
Område: Organisation, delegation och beslutsstruktur
Diarienummer: FS 1.1-1207-23
Giltig: 2023-09-22 – Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2023-09-22
Ersätter dokument: Rektors besluts- och delegationsordning för Umeå universitet (FS 1.1- 1142-19) beslutad av rektor 2020-11-03. Delegationsordning för Lärarhögskolan vid Umeå universitet (FS 1.1- 1415-20) beslutad av rektor 23 juni 2020. Delegationsordning för Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) (UMU 100-3018-12) beslutad av rektor 18 december 2012. Delegationsordning för Handelshögskolan vid Umeå universitet (FS 1.1-1944-17) beslutad av rektor 21 mars 2017.