"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Handläggningsordning för strategiskt känsliga produkter

Typ: Annat
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Område: Lokaler, IT, miljö och säkerhet
Diarienummer: FS 1.1-776-21
Giltig: 2022-01-01 – tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-21
Ersätter dokument: Nytt styrdokument