"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöpolicy

Typ: Policy
Ansvarig: Lokalförsörjningsenheten
Diarienummer: FS 1.1-2187-19
Giltig: 2020-01-01 - tillsvidare
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2019-12-12
Ersätter dokument: Miljöpolicy vid Umeå universitet (UMU 102-949-03) fastställd av Universitetsstyrelsen 7 april 2003 Policy för tjänsteresor vid Umeå universitet (FS 1.1.2-778-14) beslutad av rektor den av 23 september 2014 avseende miljöaspekter kopplade till möten och resor. Bestämmelserna om säkerhet, kostnad, ansvar mm. specificeras i en särskild regel