"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Chefs- och ledarskapspolicy

Typ: Policy
Ansvarig: Personalenheten
Diarienummer: FS 1.1-2713-21
Giltig: 2022-01-01 - Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-21
Ersätter dokument: Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Denna policy anger universitetets synsätt på chefs- och ledarskap samt vilka förväntningar som ställs på chefer och ledare – inklusive prefekter och andra akademiska ledare - vid Umeå universitet. Policyn visar även vilket stöd som erbjuds och hur ledarskapet följs upp.

Policyn omfattar alla som har ett ledningsuppdrag med personal-, verksamhets- och budgetansvar eller delar därav.

Chefs- och ledarskapspolicy.pdf (390 kB)