"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Inriktning för jämställdhetsintegrering 2022-2025

Typ: Plan
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-1464-22
Giltig: 2022-08-26 till och med 2025-12-31
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-08-26
Ersätter dokument: Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2021–2025, FS 1.1-979-21

Detta dokument beskriver inriktningen för arbetet med jämställdhetsintegrering. Umeå universitets vision innehåller en uttalad ambition om att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela verksamheten samt att studenter och medarbetare ska kunna studera och arbeta vid lärosätet på lika villkor.

Inriktning för jämställdhetsintegrering 2022-2025.pdf (922 kB)