"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Regel för stipendier

Typ: Regel
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1-2049-22
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-12-16
Ersätter dokument: Regel för stipendier vid Umeå universitet FS 1.1-113-19

Vid Umeå universitet kan stipendium inrättas för mottagarens utbildning, för postdoktoral meritering samt för resor. Utbildningsstipendier får endast inrättas för antagna studenter vid utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Syftet med regeln är att säkerställa att Umeå universitet har en enhetlig och korrekt användning av stipendier.

Regeln ska vidare, av skatte- och arbetsrättsliga skäl, bidra till att universitetet har god intern kontroll av hur stipendier inrättas och används. Regeln ska också

  • bidra till att stipendiater får relevant information om villkor och vad som i övrigt gäller vid stipendiefinansiering
  • tydliggöra chefens ansvar vid mottagande av stipendiater, samt
  • tillförsäkra att villkoren för stipendium efterlevs och är väl kommunicerade

Regel för stipendier (204 kB)