"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Stöd till chefer vid hantering av kränkande särbehandling trakasserier eller sexuella trakasserier - Handläggningsordning

Typ: Annat
Ansvarig: Personalenheten
Område: Personal, lika villkor och arbetsmiljö
Diarienummer: FS 1.1.-975-22
Giltig: Tillsvidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2022-05-20
Ersätter dokument: Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkningar/ FS 1.1-45-15 / 2015-01-20