"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beloppsgräns för redovisning av anläggningstillgångar samt investeringstidpunkt

Typ: Regel
Ansvarig: Ekonomienheten
Område: Ekonomi och redovisning
Diarienummer: FS 1.1-2081-17
Giltig: Tills vidare
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2018-01-01
Ersätter dokument: Ersätter tidigare Styrdokument: Dnr 200-2295-02, rektorsbeslut 2002-08-27